hangolás

karomkodnitilos142x142.bmp
 A VÉLEMÉNY SZABAD, A GOROMBA, A TRÁGÁR, AZ USZÍTÓ, A KIREKESZTŐ ÉS MEGBÉLYEGZŐ, SZEMÉLYESKEDŐ BESZÉDMÓD TILOS!
Mindez a nick névre is vonatkozik, mert ne itt élje ki beteges hajlamait! Ha pedig azt hiszi, hogy ez a szólásszabadság korlátozása - téved. Egyetlen újság, egyetlen műsor, egyetlen blog sem kötelezhető arra, hogy a tartalomért felelős szerkesztők ellenében bárki bármit közölhessen abban a médiumban. Indítson saját blogot, s ott azt csinál, amit akar, amíg teheti az első bírósági tárgyalásig, ahol a névtelen kommentelők vétkéért is Önre szabják ki a büntetést!

#

Az Esztergomi Járásbíróság 800 ezer forintra (400 nap fogházra) ítélt egy kommmentelőt holokauszttagadásért

2016. január 4-én.

#

Az Alkotmánybíróság 2014. 05.28-i állásfoglalása szerint a honlapok felelőssé tehetők a rajtuk lévő kommentekért. Ezért külön figyelmeztetés nélkül törlöm az ordenáré, a nyíltan uszító, vagy a szótagösszevonással alkotott morfémákba rejtett, mások megbélyegzésére alkalmas üzeneteket.

#

1. Köszönöm, ha jelzi a szövegem hibáit!

>> 2. Ne szemetelje tele a hazát trágársággal!

3. A stílus maga az ember.

#

LASZ AZ ISMERETLEN KOMMENTELŐNEK: Karel Čapek nyomán átgondolva, azt hiszem, én vagyok az az ember, akit az egymással szemben álló táborok, mindkét felet bíráló magatartása miatt, először ütnek agyon, mielőtt végképp egymásnak esnek.

#

a bekiáltás

Ne valamilyen párt, vagy személy iránti kritikátlan rajongás, vagy ellenszenv mozgasson, hanem a világ megismerésének vágya!

a bekiáltó

DLPortre122x123.jpg

Kabai Domokos Lajos

(1951)

Saját könyvek

Press - A nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata, Press & pr - A médiatevékenység, a szervezeti és az üzleti kommunikáció alapjai, A lovaglás alapjai

Gyakorlat

Nyomtatott és televíziós újságírás; szerkesztőségek, pr-szervezetek, kisvállalkozások irányítása; politikai és üzleti kommunikációs tanácsadás; ismeretterjesztő, pr- és természetfilmek készítése; mindezek oktatása

Pályaív

Hajdú-bihari Napló (újságíró)

Magyar Televízió Híradó (szerkesztő-riporter, adásszerkesztő, műsorvezető)

Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (sajtófőnök)

Heti Budapest (főszerkesztő)

Üzlet (vezető szerkesztő)

Vasutas Hírlap (főszerkesztő)

MÁV Rt. (kommunikációs igazgató)

Oktatás

Teleschola Televíziós Iskola (alapító ügyvezető, médiaismeret, televíziós dramaturgia, szerkesztői gyakorlat vezetőtanár); Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola, felső fokú OKJ-s képzések (médiaismeret, pr-gyakorlat oktató); orosz nyelvoktatás

Közösségi tevékenység

Magyar Lovas Kör (alapító elnök); Nemzeti Média Kerekasztal (ügyvivő); Magyar PR Szövetség (etikai bizottság elnöke); társasházi közösségi munka

Nyelvismeret

orosz, francia, angol

oroszul velem

TANULJ VELEM OROSZUL!
> Központban a beszédkészség, kezdőknél is

> Tankönyvvel való rendszerezés

> Az életeddel kapcsolatos gyakorlatok

> Biflázás nélküli nyelvtantanulás
#
Küldj telefonszámot a
domokospr@chello.hu
címre!
Visszahívlak: Kabai Domokos Lajos,
aki az orosz-ukrán témában
a legtöbbet posztolók között volt 2014-ben.

top 20

 1. Orbánt sarokba szorították 2014. november 28. 10:04
 2. Győzött a Fidesz, vesztett a haza 2018. április 09. 03:29
 3. Kezdődik Orbán Canossa-járása 2018. május 01. 15:12
 4. Pokolra kerül-e Kálmán Olga? 2016. szeptember 08. 20:48
 5. Az Orbán-Lévay örökség 2014. november 26. 10:58
 6. Sarka Kata meséi 2017. január 13. 14:19
 7. Már Orbánt is égeti Kiss László 2016. január 11. 16:32
 8. Bűzlik ez a kölni balhé 2016. január 06. 06:07
 9. Orbán, a kártékony 2018. március 16. 23:40
 10. Orbán félelembeszéde 2017. június 28. 12:49
 11. A halálba küldött hadsereg 2017. november 18. 07:00
 12. A Jakupcsek-ügy is Simicska-ügy 2015. december 24. 14:41
 13. Pávatánc idehaza is 2017. november 01. 01:07
 14. Katinka Urambátyámországban 2016. január 09. 02:02
 15. Kiss László nem érti Katinkát 2016. január 10. 02:32
 16. Orbán Viktor borzasztó magánya 2015. november 07. 13:57
 17. Orbán, Katinka, meg a NAV-elnök 2017. november 17. 02:19
 18. Bayer még mindig nem érti 2016. szeptember 10. 12:30

címkék < 10

öt legfrissebb

Oroszország: A németek pénzelték Lenint

2014.01.23. 18:23 | Kabai Domokos Lajos | 91 komment

Címkék: média forradalom manipuláció világháború Lenin Németország Oroszország Parvusz Goebbels

A folyamatot a breszt-litovszki béke zárta le, amelynek révén a németek kezére több mint tíz magyarországnyi, addigi orosz terület került.

RTR Planeta.jpegMost, hogy kis hazánkban enyhén szólva provinciális vita bontakozik ki Marx szerepének átértékeléséről, lássuk, mi a helyzet Leninnel, a Szovjetunió, vagyis a proletárdiktatúra államának megalapítójával. Nos, a korábbi kultuszához képest valósággal kegyeletsértő módon emlékezett a héten Vlagyimir Iljicsre az orosz állami televízió. A bolsevik vezető halálának 90. évfordulója előestéjén, január 20-án Ki fizette Lenint? / A század titka címmel tűzték műsorra a dokumentumfilmet, amelynek bevezetője így hangzik:

 „Ezt a történetet egészen a legutóbbi időkig titokban tartották. A titkot gondosan őrizték a bolsevikok, német pártfogóik és Németország pénzügyi körei. Mostanáig Németország érdekelt volt abban, hogy nagynak nevezzék az októberi szocialista forradalmat.”

A 2004-ben készült film alkotói – a cári titkosszolgálat, az Ohrana néhány irata mellett – elsősorban a német külügyminisztérium archívumában őrzött, illetve osztrák, sőt USA-beli levéltárban fellehető dokumentumokat mutattak be. Az egyetlen orosz történész mellett bizonyos Alekszandr Parvusz életének osztrák, cseh, német, svájci és svéd kutatói, életrajzírói mondták el, hogyan lett Lenin az 1917-es Nagy Októberi Szocialista Forradalom vezetője. Bár a történet nem egészen volt ismeretlen az érdeklődők előtt, az korabeli eseményeknek épp az orosz televízióban való felidézése, talán érdemes arra, hogy ismertessük, mi is hangzott el az adásban.

1915-öt írtunk. A német hadvezetés belátta, hogy nem képes egyszerre háborúzni Keleten és Nyugaton. A Lusitania óceánjáró elsüllyesztése után érlelődött annak lehetősége, hogy az Antant-hatalmak oldalán immár az USA is beszáll az addig csak az európaiak között játszmába, ugyanakkor Németország keleti szövetségese, Törökország vereséget szenvedett az oroszoktól. Németországnak elemi érdeke volt tehát, hogy normalizálja a helyzetet keleten, annak érdekében, hogy erőket csoportosíthasson át a nyugati frontokra. Ezért különtárgyalásokat kezdeményezett az oroszokkal a fegyverszünetről. Ám II. Miklós cár úgy döntött: a háborút a végső győzelemig kell vívni.

És ekkor érkezett Berlinbe az említett Alekszandr Parvusz, aki a konstantinápolyi német nagykövet ajánlólevelével jelentkezett a külügyminisztériumban. Néhány napon belül, március 9-én, magas szinten fogadták. Parvusz húszoldalas dokumentumot nyújtott át, amely ma is megtalálható a külügyi irattárban. Arról van benne szó, hogyan lehetne olyan forradalmat kirobbantani Oroszországban, amelynek következményeként a cári birodalom elveszítené a háborút. A terv az élet minden fontos területét felöleli. Kitér a baltikumi és a kaukázusi népek, valamint az ukránok nemzeti érzéseinek felszítására, lázadások szervezésére, a gyárakban sztrájkok kirobbantására, a frontok hadtáputánpótlásának szétverésére, a hadsereg szellemiségének megrendítésére. Parvusz szerint minden csak pénz kérdése. A pénz birtokában agitátorokat lehet küldeni az üzemekbe, sőt a katonák közé. Ezzel párhuzamosan újságokat, újságírókat lehet megvásárolni, s ezek segítségével manipulálni a tömegeket.

Parvusz tudta miről beszélt. Ő volt az, aki a történelemben alighanem először használta a nyomtatott tömegsajtót nagy tömegek politikai befolyásolására. (Az angolszászok Creel-bizottságai, majd Goebbels Népnevelési és Propagandaminisztériuma csak ez után jöhetnek!) Az oroszországi szociáldemokrata párt bolsevik szárnyának tagjaként, Trockijjal együtt, a sajtón keresztül történő agitációra helyezte a hangsúlyt. Ennek nagy szerepe volt az 1905-ben egész éven át zajló sztrájkok, tüntetések, forradalmi megmozdulások, fegyveres felkelések szervezésében, alakításában. Parvusz maga is a permanens forradalom elméletének híve, sőt kidolgozója volt. Értelmi szerzője volt annak a Pénzügyi manifesztumnak, amely akkora pánikhangulatot teremtett, hogy az emberek megrohamozták a bankokat. A pénzügyi összeomlás szélére jutott Oroszország. Ennek ellenére a megmozdulások kifulladtak, és a Munkásküldöttek tanácsának összes vezetőjét, köztük Parvuszt, letartóztatták. Három év szibériai száműzetésre ítélték, de útközben megszökött, visszatért Németországba, ahol kiadta az 1905-ös forradalommal kapcsolatos emlékiratait.

Ezt követően életének fontos állomását jelentették a törökországi évek, ahol jó kapcsolatokat épített ki mind a német nagykövetséggel, mind a török kormányzat képviselőivel. Mindennel kereskedett, ami pénzt hozott, beleértve a fegyvereket is. Nem hagyta abba a publicisztikai tevékenységet sem, s tanácsadó szerepet vállalt az ifjútörökök mellett. Jelentős szerepet játszott abban, hogy Törökország Németország oldalán kapcsolódott be az I. világháborúba. Ezeket a kapcsolatokat kamatoztatta aztán 1915-ben, amikor felajánlotta szolgálatait a német külügynek és átadta az orosz államrendszer megbontásával, az ipari termelés akadályozásával, a hadsereg demoralizálásával, a nemzetiségek fellázításával kapcsolatos, már említett tervét. A külügyminisztérium vezetését meggyőzte arról, hogy a Lenin által vezetett Oroszországi Szociáldemokrata Párt révén érhetik el legkönnyebben az orosz birodalom térdre kényszerítését. Mindez néhány millió birodalmi márkába kerül csupán, ami elenyésző a várható nyereséghez képest – állította.

A sors fintora, hogy Lenin – aki ez idő tájt Svájcban teljesen el volt szigetelve Oroszországtól, s a francia forradalom történetének kutatásával foglalatoskodott – azt gondolta, hogy Németországban tör ki előbb a forradalom. Parvusznak sokáig kellett őt győzködnie arról, hogy belemenjen: a németek segítségével megváltoztathatják a világtörténelem menetét. Ám a németek ekkor még mindössze 1 millió rubelt folyósítottak. Parvusz ismét bevetette az újságokon keresztül történő befolyásolás eszközét, körülbelül ezer újságírót is megkent. Ennek nyomán kirobbantak megmozdulások, ám a tüntetetések nem váltak általánossá. Az erőfeszítések egyetlen jelentős eredménye volt az orosz hajóknak a Földközi-tengerre való kijutását biztosító egyik hadihajó szabotázsakció révén történő felrobbantása.

Ám a németek 1917-ben ismét ráfanyalodtak Parvuszra, aki immár Koppenhágában seftelt. Úgy gondolhatták: itt az ideje, hogy a háború miatt az Oroszországot és a hadsereget egyébként is elárasztó elégedetlenségnek megfelelő irányt szabjanak. Parvusz rendelkezésére bocsátottak 15 millió birodalmi márkát, majd megszervezték, hogy Lenin visszatérjen Petrográdba. A zárt különvonat, amely Svájcból indult és Északnak tartva átszelte Németországot, a bolsevik párt 33 vezetőjét és egy-két hozzátartozóját szállította. Csak Berlinben áll meg hosszabb időre, amikor is – a dokumentumfilm alkotói szerint – vélhetően a külügy magas rangú tisztségviselői folytattak velük tárgyalásokat.

Aztán történt, ami történt Oroszországban. Jött a februári polgári forradalom, majd a permanenciának megfelelően a Nagy Októberi Szocialista. A folyamatot a breszt-litovszki béke zárta le, amelynek révén a németek kezére egymillió négyzetkilométernyi, vagyis több mint tíz Magyarországnyi, addigi orosz birodalmi terület került. Hogy aztán éppen Parvusz miatt történtek volna így a dolgok, vagy sem, azt bizonyára vitatni fogják a történelemben a személyiség szerepét kevésbé előtérbe helyező elméletek hívei. Mindenesetre e történet szerint a németek végül a pénzüknél voltak.

Parvusz, a teoretikus pártpénztárnok azonban kevésbé volt elégedett. Remélte, hogy szolgálatait bolsevik vezetőtársai azzal honorálják, hogy rábízzák a szovjet állam pénzügyi igazgatását. De Lenin hallani sem akart arról, hogy a közelében legyen az, akinek kezéhez annyi piszkos pénz tapad. Így aztán Parvusz Berlinben hunyt el – Lenin halálának évében, 1924. december 12-én.

Ismétlem: a történet nem önmagában újdonság. Különösségét az adja, hogy - egy vélhetően korábbi vetítés után ismét - az orosz állami televízió nézői számára is felidézték mindezt. Hogy aztán Leninnek a mauzóleumból való jövőbeni eltávolítását akarják előkészíteni, vagy az ukrajnai eseményekkel áthallásra szeretnének ráerősíteni? Innen ez nem igazán válaszolható meg. Annyi bizonyos, Oroszország mozgásban van. Létérdekünk, hogy figyeljünk arra, mi történik tőlünk Keletre!

#

HÁTTÉR

Alekszandr Lvovics Parvusz 1867. augusztus 27-én kereskedő-zsidó család sarjaként látta meg a napvilágot a cári Oroszország Minszki kormányzóságának Berezino városkájában. Eredeti neve: Izrail Lazarevics Gelfand. Egy tűzvészben leégett a házuk, emiatt rokonaihoz utazott Odesszába, ahol rakodómunkásként dolgozott. Közben elvégezte a gimnáziumot és forradalmi ifjúsági köri tag lett.

1885-ben Svájcba utazott, hogy tanuljon. 1891-ben a bazeli egyetemen szerzett filozófiai doktori címet, de már előtte elméleti cikkek szerzőjeként szerzett nevet a különböző szocialista szerveződések tagjai előtt. Később nemzetközi tekintélyre tett szert, amikor egy vitában figyelemre méltó megállapításokat hangoztatott a világgazdaság folyamatairól. Időközben illegálisan járt Oroszországban, hogy adatokat gyűjtsön az 1886-os éhínség következményeiről készülő könyvéhez.

A dokumentumfilm szerint ebben az időszakban Lenin azért nem szívelte Parvuszt, mert ideológiai vetélytársat látott benne. A konfliktusuk másik forrása Parvusz pénzéhsége volt. Az anyagiak miatt először azért különböztek össze, mert Berlinben Parvusz lenyúlta a Gorkij egyik színdarabja után járó jogdíjakat, amelyek nagy részét az író a pártkasszába szánta. Az egyébként nős, de feleségétől és fiától külön élő Parvusz viszont a pénzből Rosa Luxemburgot vitte olaszországi utazásra.

Miközben az évtizedek alatt Parvusz márkamilliókat hajtott fel az orosz szociáldemokrata párt számára elsősorban német kormányzati forrásokból, valamint off-shore cégek, kereskedelmi vállalatok révén, elvtársai az idő múlásával mindinkább ferde szemmel néztek rá meggazdagodási vágya miatt. 1917-ben Lenin már nem is volt hajlandó találkozni vele, annak ellenére, hogy Parvusz szervezte meg a majdani forradalom vezetőinek vonatútját Svájcból, Németországon és Svédországon át, nem mellesleg pénzt szerzett a párt költségeinek fedezéséhez.

Az iránta megnyilvánuló bizalmatlanságban minden bizonnyal az is szerepet játszott, hogy elvtársai német ügynökként is tekinthettek rá. A film sejtetni engedte, hogy nem kizárt, a bosszúvágy miatt Parvusznak is köze lehetett a Lenin, sőt a Rosa Luxemburg és más német munkásvezetők elleni merényletekhez.

#

2014-ben, a Bekiáltás blogban Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatban az alábbi posztok jelentek meg:

1. Egy üstben főhet a gulyás és a borscs? (2014.01.09.)

2. Ostobaság oroszokkal riogatni (2014.01.19)

3. A németek pénzelték Lenint - állítja az orosz állami tévé /2014.01.23.)

4. Ne a tükröt törjétek össze! (2014.01.25.)

5. Fekete forradalom narancsos pestissel (2014.01.27.)

6. Nő a neonácik befolyása Ukrajnában (2014.01.28.)

7. Torzítva tudósít Ukrajnáról a média (2014.01.28.)

8. Putyin: Finanszírozni kell Ukrajnát (2014.01.29.)

9. Dühösek az oroszok az ukránokra (2014.01.31.)

· 2 trackback

A bejegyzés trackback címe:

http://bekialtas.blog.hu/api/trackback/id/tr755778672

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Téli palotának nézték a Fidesz székházát a ballerek 2014.01.24. 12:23:04

. Vörös zászló alatt küldte rohamra csapatait Bajnai Gordon, tüntetni az atom ellen. A baloldal hősei bevették a Fidesz-erkélyt, kitűzték a szovjet zászlót, lehet megint énekelni az Internacionálét! Kísértet járja be Európát. Remélem, az Együtt-PM ön...

Trackback: Atomot a népnek! 2014.01.24. 12:22:05

. Tényleg Alkesz Pistabácsi és Otthonkás Marinéni döntse el népszavazáson, hogy bővítsük-e a Paksi Atomerőművet? Bajnaiék hű fegyverhordozója, a PM-es Jávor Benedek népszavazást kezdeményez a Paksi Atomerőmű új egységének a megépítése ügyében. Azt mé...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

mrZ (törölt) 2014.01.24. 08:40:10

>>Ezt a történetet egészen a legutóbbi időkig titokban tartották. ...
A story már húsz éve ismert, a német egyesülés után ásták ki.

Balango 2014.01.24. 08:41:44

Mindig is ismert volt a történészek előtt, hogy Lenint a németek engedték át Oroszország felé és ők látták el pénzzel pontosan azért, hogy politikai tevékenységével gyengítse a velük hadban álló Orosz Államot.
Ez egy nem vitatott, közismert történelmi tény volt, csak a szocialista táborban hallgattak róla.

Magyar Vitéz · http://objektivmagyarsag.blog.hu 2014.01.24. 08:42:08

hát persze hogy már megint azok a furmányos zsidók!

Egyallampolgar 2014.01.24. 08:42:26

A rendszer váltás óta ezt így tanítják a hazai középiskolákban is. Lehetne örülni is ennek. De Hrucsov is áztatta Sztálint, Gorbacsov nem folytatta Brezsnyevet. Putyin most (!) "ledönti" a maradék Lenin szobrot. Hát most talán tőle kéne megszabadulniuk.

zollerbá 2014.01.24. 08:45:28

A háttérhatalom 20 millió arany márkával támogatta meg a hazatérését és a "forradalom" megszervezését!

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.24. 08:53:05

Közismert tény volt ez, a szovjet iskolai történelemkönyvekben is benne volt.

bebe tv 2014.01.24. 09:03:59

@Balango: Sőt még a 20-as években is meglehetősen sok német katonai tanácsadó, pilóta kiképző stb. segédkezett a vörös hadsereg kiképzésében.
Minderről az elmúlt hetekben a német ZDF Info TV adó is műsort sugárzott.

♔batyu♔ 2014.01.24. 09:07:57

A németek pontosan tudták, hogy a liberálisok és a kommunisták milyen hihetetlenül kártékonyak. Sok százmilliárd megsemmisített és ellopott kár, sok száz millió emberélet.

Sorosék sem véletlenül pénzelik a "mi" kommunisztáinkat és liberálainkat.

roli101 2014.01.24. 09:13:21

@♔batyu♔: Igazad van, ezért is irtották a zsidókat, akik a kommunizmust és a liberalizmust terjesztették Nyugaton. Tehát szerinted Hitler jól tette, amit tett.

Flúgatlan 2014.01.24. 09:18:47

Csatlakozom azokhoz, akik jelzik: ez egy ősidők óta ismert tény. Talán a 80-as évek végén hallottam először? Ebben nem vagyok biztos, de hogy nem valami nagy, új felfedezés, az biztos. És teljesen logikus, hihető.

Muad\\\'Dib 2014.01.24. 09:19:28

@roli101:
A zsidókat amúgy Sztálin is irtotta volna, csak időben megpusztult.

SemBoga 2014.01.24. 09:23:56

@♔batyu♔: a kommunizmus ellen elsősorban a hatalmi elitnek voltak kifogásai

nem a kommunizmus gazdasági működésképtelensége miatt (amitől meg akarták óvni a társadalmat), hanem mert az elitet veszélyeztette

magyarán, a saját seggüket óvták tőle

Gyingizik 2014.01.24. 09:26:34

Ebben nincsen semmi új, közismert történelmi tények, 20 éve ismertek a magyar olavsóközönség előtt is. Trockijról is hasonlók derülnek ki, pl. megbízólevél, pénz folyósítása a Wall Streetről, USA szenátusi jóváhagyással.

Vahakomb 2014.01.24. 09:32:41

Hogy-hogy én erről már nagyjából 10-20 éve tudok? Lehet, hogy azért mert nem a Népszavát olvasom?

♔batyu♔ 2014.01.24. 09:32:44

@roli101: Nem a németek irtották a zsidókat hanem a nácik, te nagyonokos.

roli101 2014.01.24. 09:33:27

A kommunizmus és a liberalizmus a társadalmi osztályokat szüntette meg. Akik köpködik azok visszasírják az uralkodó osztályt. Persze ők mind urak szeretnének lenni, de a népesség legnagyobb része nem volt az, hanem cseléd, zsellér, paraszt.
Aki a liberalizmust szidja, az szeretne az utcán meghajolni, ha egy társadalmilag fölötte álló szembe jön?

Muad\\\'Dib 2014.01.24. 09:36:50

@roli101:
"A kommunizmus és a liberalizmus a társadalmi osztályokat szüntette meg..."
ROTFLMAO!!!
Nézd már meg a kommunizmusban az anyagi javak eloszlását, pls. Aztán azt is lesd meg, hogy az USA tekintetében milyen a pénz eloszlása.
Meg fogsz lepődni milyen remekül összepasszol a két dolog, a kevés kivételesen gazdaggal, vékony középréteggel, és rengeteg alsó osztálybelivel...

roli101 2014.01.24. 09:39:21

@♔batyu♔: Nagyokos. Hány náci volt Németországban? Az irtást a németek teljes egyetértésével folytatták. Jobban féltek a kommunizmustól, mint bármi mástól.
És te egyetértesz velük, pusztuljon mind, aki másként gondolkodik, mint te.

polly graph 2014.01.24. 09:42:48

Csak ismételni tudom, amit elmondtak előttem:

én is már évtizedekkel ezelőtt hallottam, hogy a 'nagy háborúban' Lenin

ugyanolyan biológiai fegyver volt, mint a spanyolnátha.

NekemNemEzKell 2014.01.24. 09:44:30

@Egyallampolgar: Jól beszélsz, csak az a q,,va energia! Az, amivel nem csak minket, hanem egész Európát sakkban tartja....

roli101 2014.01.24. 09:45:00

@Muad\\\'Dib: Más a pénz eloszlása és más, ha születési előjogod van a pénzre éss a hatalomra. Az USA-ban bárki lehet milliomos vagy elnök, nem kell, hogy mondjuk Eszterházy legyen a neve. Míg a világháborúkban is a magyar vagy német hadseregben csak nemesi származású lehetett tiszt, mindegy mennyire értett a háborúhoz.
Ti mind erre vágytok, hogy az országot Orbán leszármazottai irányítsák, amíg ki nem hal az Orbán ház?

NekemNemEzKell 2014.01.24. 09:47:24

@roli101: "A kommunizmus és a liberalizmus a társadalmi osztályokat szüntette meg. " Mondjuk inkább úgy, a régi formájú társadalmi osztályokat szüntette meg, létrehozva az új osztályokat. S ezek az újak, semmivel sem voltak jobbak ( sőt!) , mint a régiek. A kizsákmányolás folyt tovább.

NekemNemEzKell 2014.01.24. 09:49:05

@roli101: "Az irtást a németek teljes egyetértésével folytatták." mondod te. Ezt így tanultad. De nem ez az igazság.

neozsivany 2014.01.24. 09:50:17

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа: No igen, csak egyáltalán nem mindegy a tálalás. Továbbá az ominózus páncélvonat-akció kivételével a "mértékadó" szovjet történetírás szemérmesen hallgatott a németek által a bolsevikoknak odacsókolt rubelmilliókról.

Lenin lényegében va banque-ot játszott és nyert. Senki nem látta 1918 márciusában azt, hogy a Német Birodalom röpke fél éven belül összeomlik...

Circus 2014.01.24. 09:58:11

@bebe tv: ha ez így tényleg van, akkor talán egy fokkal érthetőbb, hogy miért fejezte le Sztálin a Vörös Hadsereget...

Conchobar 2014.01.24. 09:59:35

"Kitér a baltikumi és a kaukázusi népek, valamint az ukránok nemzeti érzéseinek felszítására, lázadások szervezésére, a gyárakban sztrájkok kirobbantására" - Hát, felmerülhet a kérdés, hogy ilyesmi csak 1917-ben és 1941-ben tudott előfordulni

Muad\\\'Dib 2014.01.24. 10:10:13

@roli101:
"...Míg a világháborúkban is a magyar vagy német hadseregben csak nemesi származású lehetett tiszt..."
El nem tudom képzelni ezt a baromságot honnan vetted, de sürgősen felejtsd el, mert orbitális kreténség.

roli101 2014.01.24. 10:10:58

@NekemNemEzKell: Így tanultam, így olvastam német szerzők könyvében. Hány náci volt Németország kb. 70 milliós lakosságából? Ha ugyanis csak egy szűk réteg lett volna, mondjuk 10000 fő, akkor a 69.990.000 egyet nem értő német miért nem akadályozta meg?

Másrészt beszéltél legalább 30 millió olyan némettel, aki akkor ott élt? Mert ha nem, akkor te sem tudhatod, hogy volt-e egyetértés. Mint ahogy én is csak feltételezésekre építem a mondandómat.

Igen megszüntette a régi 1000 éves születési előjogokat, amit nagyon utált már mindenki, aki nem az uralkodó osztályhoz tartozott. Tudom, hogy te szeretnél egész életedben cselédként élni egy földbirtokos házában, tudván, hogy a gyereked se mehet magasabb iskolába és ő is csak cselédként fogja leélni életét, de azért én örülök, hogy nem így van.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.24. 10:12:03

@neozsivany:

Persze. Én szovjet iskolában tanultam. A tankönyvben benne volt: Lenin elvtárs kihasználta a két imperialista tömb közti ellentéteket és a német hadvezetéssel megállapodva hazament elősegíteni a forradalmat.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.24. 10:14:01

@roli101:

Ez butaság. Tele volt a magyar hadsereg parasztszármazásúakkal. Éppen a katonai karrier volt az egyik nagy kiemelkedési lehetőség (a másik a papi pálya volt).

no_successful2 2014.01.24. 10:17:06

Szerintem az Oroszok ezt az Ukrán események kontextusában akarják nyomni.
Egyébként a vörös hadsereg asszem a 20-as évekig, I. világháborús német katonai egyenruhákat hordott. Már akkor se lehetett megkerülni a kérdést, hogy a németek hogyan és milyen mértékben támogatták Lenint.

Parvusz (Gelfand) a ballib forradalmár, aki mellékállásban qvára pénzéhes, és simlis. Bakker, a világ semmit nem változott.

Larry Silverstein 2014.01.24. 10:20:36

Terészetesen csak egy gonosz összeesküvés elmélet hívő hiheti ezután hogy a bolevik mozgalom tulképpen nk-i zsidó puccs volt a cári rendszer ellen.

torró 2014.01.24. 10:27:00

Egyébként meg Hitlert is a zsidó gyárosok támogatták eleinte. Vagy nézzük meg napjainkat hol, és miért lép be az USA több ország belső, vagy kívülről generált konfliktusába. PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ! És ott vannak az oroszok is. Ki van ez találva, csak az egyszerű embert hülyítik mindenféle dogmákkal, mint anno Lenin.

szekertabor · provo.blog.hu 2014.01.24. 10:33:18

Aki ezt a történetet felhánytorgatja, az mind mocskos antiszemita és holokauszttagadó. Csodálom, hogy a DK még nem jelentette fel a szerzőt.

bluelu 2014.01.24. 10:35:57

Ez nem is annyir uj, es nem is annyira orosz...
A nemet ZDF info csatornan is volt egy nemet dokumentumfilm, amiben errol volt szo - en akkor hallottam errol eloszor, azota meg egy TV dokuban is megerositettek...
Politika :)

roli101 2014.01.24. 10:35:59

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа: Nem mondtam, hogy nem lehetett katona, hanem a tisztről beszélek.
Tudod, mi az a tiszti becsületszó? Tiszti becsületszava csak úrnak lehetett, mint ahogy úri becsületszava is. Parasztnak nem lehetett úri becsületszava, ezért tiszt sem lehetett.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.24. 10:41:06

@roli101:

Ismétlem: a paraszt elment katonaiskolába és tiszt lett, ezzel együtt úr is automatikusan. Mint ahogy a jobbágyból lehetett püspök, egyúttal nagyúr.

Vén Csataló 2014.01.24. 10:42:42

Ebben az írásban az az egyetlen újdonság, hogy az indexen jelent meg.

vajdasagi 2014.01.24. 10:49:33

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа: Ez nagyon-nagyon rikta esetben megtörténhetett. De amennyire én tudom, ezen esetek száma elenyésző.

Gyakorlatilag nem volt átjárás a 'kasztok' között. Szerintem jobbágyból püspök százévente 1-2 eset lehetett.

barli 2014.01.24. 10:52:30

@roli101: abban lehet igazad, hogy úrként egyszerübb volt érvényesülni mint parasztként. Mint ahogy most is: ha gazdagnak születsz, egyszerübben válhatsz még gazdagabbá, mint ha semmid sincs az elején.

...elmúlik... 2014.01.24. 10:54:33

Ezek régen ismert dolgok - előttünk. A tény miszerint most - majdnem száz évvel az események után - kaptak publicitást Oroszországban, nos az érdekes.

Inkább az érdekelne, mi rejlik még lakat alatt az orosz levéltárakban, melyeknek a kutatását még a mai napig sem engedélyezik (II. Világháború, Korea, Vietnam, a hidegháború stb.).
És a nyugaton, vagy Amerikában titkosított iratokat, szerződéseket is górcső alá vehetnék a történészek, sok érdekes kérdésre lelhetnénk meg a választ.
Csak úgy a "demokrácia" , valamint a "történelmi korrektség" nevében.

Persze amennyiben arra gondolok, hogy például Magyarországon egy köztörvényes bűncselekmény-sorozat (olaj ügy) papírjait sikerült nyolcvan évre titkosítani, akkor erre vajmi kevés az esély.

roli101 2014.01.24. 11:04:30

@maxval, a gondolkodni igyekvő bircа: Ha neked van igazad, akkor miért nem lett az összes parasztból, jobbágyból úr vagy püspök, hiszen ilyen egyszerű lett volna?
Légy szíves csak akkor írjál nekem, ha már tudod, hogy miért párolog el a víz, anélkül, hogy forralnád. Ha még mindig nem tudod, akkor velem ne vitatkozz.

Zakk (törölt) 2014.01.24. 11:07:07

ebben semmi új nincs
már gyerekként tanultuk hogy Lenin a lánctalpas Roll Royce-al kelt át a befagyott Ladoga tavon..

Bafana 2014.01.24. 11:08:10

Ez nem tudom, mért újdonság, ez köztudott dolog volt. Talán az is, hogy a németeket is hasonló módszerrel kényszerítették térdre. Ezt egy bajszos osztrák festő is megírta. Tehát az antant is sikeresen szivárgott be a német lövészárkokba és a hátországba.

Muad\\\'Dib 2014.01.24. 11:32:04

@roli101:
Attól, hogy többször leírod még nem lesz igaz.
"...A szülők társadalmi helye szerinti megoszlás tekintetében a Monarchia korához képest nem történt különösebb változás, továbbra is az államigazgatási és gazdasági tisztviselők gyermekei vettek részt a legnagyobb számarányban a képzésben: 40-60%-ban, noha a korszak végére a hivatásos és nyugalmazott katona-, csendőr- és rendőrtiszti réteg gyermekei már kb. ugyanolyan arányban voltak jelen a képzésben, mint a tisztviselőkéi: kb. 40%-ban. A harmadik nagyobb csoportot az orvosok, mérnökök, gyógyszerészek, ügyvédek gyermekei képezték: ők kb. 6-9%-ot tettek ki. A földbirtokosok, kisiparosok, kiskereskedők gyermekei a negyedik helyen álltak, 3-5%-kal.13 Munkás, arisztokrata vagy nagytőkés fia továbbra is csak elvétve jelentkezett a katonai képzésbe..."
"...Gömbös Gyula az addig apáról fiúra öröklődő katonatiszti hivatást másképp képzelte el. A középosztálybeli jelentkezőknek, a parasztoknak az addiginál nagyobb teret biztosított: „Szögletes fejű parasztgyerekekkel fogom felfrissíteni a tisztikart.” 9 A felvettekről így ír Eszenyi László: „Azt gondolná az ember, hogy a több mint ezer vizsgázóból felvett talán 100 fiatalember a magyar ifjúság krémjét képviselte. Nem egészen így volt. Hiába kerestem … a felvettek között … egy tisztajeles tanulót: nem került be. Viszont akadtak … szép számmal közepes vagy éppen gyenge tanulók. Egyszer – jóval később – ezt szóvá is tettem, de századparancsnokom nem a protekcióval magyarázta a dolgot, hanem félvállról csak azt felelte, hogy a Ludovika nem a ’kiválóak iskolája’. Azt … határozottan állíthatom, hogy az akadémiára nem csak protekcióval lehetett bekerülni.” Ahogy egy visszaemlékező írja: „megsemmisültek a származás hozta sallangok”..."
www.zmne.hu/Forum/06masodik/ludovika.htm

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.24. 11:37:21

@vajdasagi:

Püspök nem, de pap igen gyakran lett jobbágyból. S a püspökség sem szokott olyan ritka lenni. Még esztergomi érsek is volt ex-jobbágy, s nem csak egy alkalommal.

maxval, a gondolkodni igyekvő bircа · http://maxval.co.nr 2014.01.24. 11:38:26

@roli101:

Nyilván nem olyan egyszerű, de tény: akkoriban az eszes jobbágygyerekek nem maradtak jobbágyok, hanem elmentek papnak.

jogalany 2014.01.24. 11:43:29

@Muad\\\'Dib:
Az eredeti szovjet vezetés 5 tagú volt, Lenin, Trockij, Stalin, Kamenyev, Zinovjev - ebből senki nem volt mentes a zsidó származástól, tehát azt állítani, hogy Stalin irtotta volna a zsidókat, nagy tévedés, sőt neki volt hatalmi ideje és lehetősége, hogy a vezetésben egész szovjetunió szerte többségében alkották a vezetést.
Stalin mellett a legfontosabb posztokon csak származási társait tűrte el, pl a NKVD vezetői, ahol a hét vezetőből 6-ot onnan választott, a 7. volt magyar származású, hamar ki is végezték.
Persze mondhatnák egyesek, hogy Hitler mellett is ez volt. Ezt megírták a Hitler zsidó katonái című könyvben.
Tehát Stalint a népirtás bűnén kívül zsidó ellenességgel vádolni tévedés.

jogalany 2014.01.24. 11:54:00

""Kitér a baltikumi és a kaukázusi népek, valamint az ukránok nemzeti érzéseinek felszítására, lázadások szervezésére, a gyárakban sztrájkok kirobbantására" - Hát, felmerülhet a kérdés, hogy ilyesmi csak 1917-ben és 1941-ben tudott előfordulni "
@Conchobar:
Az a tapasztalatom, hogy a nép, a tömeg csak külső impulzusokra indul meg, az egyéni sérelmek nem válnak tömeg indukálóvá. Lásd a Kijevi események, amiket Soros pénzel.
Soros jelenleg a Londoni székhelyű pénzhatalom egyik fő vezetője.

Muad\\\'Dib 2014.01.24. 11:55:27

@jogalany:
Nos, az amúgy nem túl megbízható wikipedia-ról:
"... Edvard Radzinszkij szerint Titónak kellett Trockij, a zsidóknak a fasiszták szerepét eljátszaniuk az újabb perekben (például a Voznyeszenszkij-perben). A háború idején működő Zsidó Antifasiszta Bizottság tagjait letartóztatták, és – Lina Stern kivételével – kivégezték. Korábbi harcostársaival is megromlott a viszonya: a legfelső irányító szervbe, a Központi Bizottságon (egykori Politbüro) belüli irodába nem fért be se Molotov, se Mikojan; (Kaganovics és Vorosilov igen, de Sztálin egyre kevesebbet hívta már őket a nyaralójába). 1952-ben, a XIX. pártkongresszuson csak 6-7 perces záróbeszédet mondott, hogy azt higgyék, testileg meggyengült (ezután a KB ülésén csaknem 2 órán keresztül beszélt). Állítólag 1953. március 5-re a zsidók összegyűjtését és deportálását adta parancsba, de március 2-án agyvérzést kapott, és már nem tért magához..."
Annyival kiegészítve, hogy ez immár nem csak állítólag, hanem több történész által megerősített valós parancs volt.

little green rooster 2014.01.24. 11:57:38

Akit a téma esetleg érdekel, olvassa el Szolzsenyicin könyvét: Lenin Zürichben.
A scribd-ről letölthető.
hu.scribd.com/doc/36932826/Szolzsenyicin-Alexandr-Lenin-Zurichben

Locassen 2014.01.24. 11:58:57

@roli101: az a baj, hogy amit leírsz, az a valóságtól rendkívül távol esik, bár tény, hogy a veled vitatkozóknak sincs igazuk. A lenti idézet - csakhogy aktuálisak legyünk:) - Szakály Sándor egy 2009-es cikkéből származik, amely a katonai elit összetételét viszgálja:

"A származás kérdésének vizsgálata során egyértelművé vált, hogy az 1919 és 1945 közötti időszak magyar katonai elitjének a tagjai kivétel nélkül az Osztrák–Magyar Monarchia fennállásának időszakában születtek, döntően az 1870 és 1910 közötti években. A családi hátteret tekintve az adott korszak kispolgári, középrétegek alsó régióiba besorolható családokban, melyek jelentős része értelmiséginek tekinthető.

A családok között magas százalékos részesedést képviseltek az állami tisztviselői családok (17 %), a kisiparos, kiskereskedői családok (12 %), de a megyei tisztviselői, magánhivatalnoki és különböző állami alkalmazotti családok tagjai – itt főleg a Magyar Államvasutak, valamint a postai és távirdai alkalmazottakat emelhetjük ki (11 %).

Rendkívül alacsony volt az ún. „uralkodó osztályokhoz” tartozó családokból – arisztokrácia, földbirtokosok, pénz- és iparmágnás – származó katonai vezetők aránya – 5 %. Hasonló a helyzet a paraszti rétegekből – 4% – és a munkásság köréből kikerült – 3 % – katonai vezetőkkel is. Katona-, illetve csendőrtiszti, altiszti családokból került ki a katonai felső vezetők mintegy 5 százaléka, míg ügyvéd, gyógyszerész, tanár, orvos szülőkkel rendelkezett 15 százaléka."

www.korunk.org/?q=node/8&ev=2009&honap=3&cikk=10394

Bafana 2014.01.24. 11:59:17

@jogalany: Pedig Szálinnál nagyobb antiszemitát ritkán látott ez a Sárgolyó. Talán azért nem tudunk annyit erről, mert a győztesek jogán ő is írt abba a történelemkönyvbe. Hirtelen ezt találtam:
www.masodikvh.hu/erdekessegek/szellemiseg/377-a-sztalini-antiszemitizmus

Poroszkai Attila 2014.01.24. 12:27:54

időtlen idők óta ismert történet, és logikusan is illeszkedik a történelmi szituációba. mi a faxról akartál mégis itt írni? fosblog

jogalany 2014.01.24. 12:34:35

@Muad\\\'Dib:
Ez egyszerűen nem igaz, mint ahogy a zsidó orvosperek sem. Mindezeket később találták ki és terjesztették, a szovjejet ebben is nagy volt, a megtévesztésben.
Az utlsó orvosa egy zsidó nő volt, aki a halálos injekciót beadta, a közelébe nem kerülhetett volna, ha neki félelmei lettek volna a származási társai miatt.
Stalin valójában nem értelmiségi származású volt, ezt Zinovjev többször is szemére vetette, vagy pl. Trockij ilyen alapon kérte Lenint Stalin félreállítására. Emiatt Stalinak voltak kisebbrendűségi gondjai, ezt kompenzálta önképzéssel, pl. a 4000 kötetes könyvtárának szinte minden egyes könyve a ceruzás széljegyzeteivel van ellátva.
Bafana
Stalin nem volt antiszemita, hiszen Ő is zsidó származású volt, és teljes környezete zsidó volt, egy két kivételtől eltekintve. Zsukov írja emlékirataiban, hogy csak a zsidó tanácsadóinak hisz, és katonai vezetésben ez nem lehetne szempont.
Stalin nem volt jó ember, de vezető volt, aki messzemenően betartani próbálta Lenin tanításait és 52 -ben elkezdte szervezni a forradalom megújítását, hogy burzsoáziává kinőtt pártapparátust és állami vezetést megújítsa. Ekkor ölték meg, de nem azért mert zsidó volt és nem azért mert zsidó ellenes lett volna. Kennedynek is a 11110 rendelet aláírása után kellett meghalnia, amit Johnson még a repülőn, amin az esküt letette, vissza is vont.
Erről viszont Mao feljegyzéseiben találni részeket.

Muad\\\'Dib 2014.01.24. 12:56:32

@jogalany:
"Ez egyszerűen nem igaz, mint ahogy a zsidó orvosperek sem. Mindezeket később találták ki és terjesztették, a szovjejet ebben is nagy volt, a megtévesztésben..."
OMFG!!!

kvadrillio 2014.01.24. 13:16:14

..HJAHHH.....MINÉL NAGYOBB MÉRTÉKBEN SZAPORODIK AZ OLIGARCHÁK SZÁMA, ANNÁL GYORSABB MÉRTÉKBEN SZAPORODIK A SZEMLÉLETMÓDVÁLTÁS ......:o).

sanyix 2014.01.24. 13:46:06

@jogalany: LOL :DDDDD mintha egy szovjet propagandaanyagot olvasnék.
Bár az igaz lehet hogy sztálin nem volt antiszemita, mindössze azért akarta kiirtani a zsidókat, mert félt a tőlük szokáos szervezkedéstől, és bizony sztálin paranoiás is volt.

Tranquillius 2014.01.24. 14:19:32

Kéretik javítani: 1915-öt írtunk. A német hadvezetés belátta, hogy nem képes egyszerre háborúzni Keleten és Nyugaton. Az Antant-hatalmak oldalán immár az USA is beszállt az addig csak Európában folyó játszmába.
Az USA 1917-ben "szállt be a játszmába".

Kösz a halakat! 2014.01.24. 14:20:31

Ebben mi az új? Már 10 éve is ezt tanultuk töri órán

Kösz a halakat! 2014.01.24. 14:22:51

@roli101:
"A kommunizmus és a liberalizmus a társadalmi osztályokat szüntette meg."

A nap kommentje

NA YA! 2014.01.24. 14:53:11

ЛЕНИН в ГЕРМАНИИ Криста Хёпфнер, Ирмтрауд Шуберт Перевод с немецкого А.Е.Буторина, И.П.Шматова М.: Политиздат. 1985.

nu pagagyí 2014.01.24. 15:07:30

Pont annyira lepődtem meg, mintha új tényként közölték volna, hogy Orbán angliai tanulmányait Soros pénzelte.

wallenberg8806 (törölt) 2014.01.24. 15:15:07

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Enélkül nem érthetők meg az akkori események:

www.youtube.com/watch?v=e1X7QNEF-6s
Benjamin Freedman szemfelnyitó kongresszusi beszéde 1961-ben

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

turbocat 2014.01.24. 15:34:35

kedves Lajos Domokos ! hahóóóó, reggel van..., éberkómában teccet tölteni az elmúlt 20 évet? valami új ?
na...., kezdd el újra az ásást, csak máshol!
barátilag

William Kidd 2014.01.24. 16:00:58

Minden forradalmi, a hagyomanyos tarsadalmi berendezkedes megdontesere iranyulo kezdemenyezes mogott zsidok es zsido penzugyi korok alltak. Igaz ez a haborukra is, ami a legnagyobb uzlet volt mindig is. Aki meg nem tette meg eddig ideje elolvasni a kovetkezo muveket:
- A cion bolcseinek jegyzokonyve
- Mein Kampf
- 1941 kereszteshadjarat
- Kik arultak el Magyarorszagot 1919-ben?
- A disznofeju nagyur
- A hatmillios zsido mitosz nyomaban

Hefe 2014.01.24. 16:10:40

ez mar eleg regota koztudott, csak nyilvan az oroszoknal eddig nem szelloztettek a dolgot.

Fanyéllel Rendelkező Duguláselhárító Gumiharang 2014.01.24. 16:39:53

@mrZ: "A story már húsz éve ismert, a német egyesülés után ásták ki."

A francokat. A 80-as években az általános iskolában téma volt történelemórán. Lehet, hogy nem a hivatalos tananyag részeként, de az is lehet, hogy igen, mert erre a részletre már nem emlékszem, de beszéltünk róla. A németek az orosz forradalmak támogatásával akartak kiiktatni egy katonai ellenfelet.

Fanyéllel Rendelkező Duguláselhárító Gumiharang 2014.01.24. 16:48:15

@Poroszkai Attila: "időtlen idők óta ismert történet, és logikusan is illeszkedik a történelmi szituációba. mi a faxról akartál mégis itt írni? fosblog"

Három lehetőségre gondolok.

A szerző azt hitte, ez sok embernek újdonság, mert talán neki is az volt.

Van a történetben zsidó, és ez sokaknak hálás téma ha vérnyomásemelésről van szó.

Az az érdekes a történetben, hogy az oroszoknál Lenin tabu, és még mindig balzsamozgatják a mauzóleumában, ahelyett, hogy fognák és eltemetnék. Így az is tabu, hogy Lenin külföldi támogatással került hatalomra. A mostani fiatalabb generáció az, akiknek nincs kötődésük Leninhez. Egy 50 éves ember úgy nőtt fel, hogy Isteni tisztelet övezte Lenint. Nagy részüknek sokkoló lenne Lenin bűneit, vagy gyarlóságát bemutatni. Eléldegélnek abban az illúzióban, hogy Lenin jó ember volt, csak a környezete, meg Sztálin, meg a zsidók, meg akárkik tehetnek mindenről.

zsrebij 2014.01.24. 16:53:03

A cikkben szenzációs újdonságként tálalt történet egyáltalán nem új, és nem most, Lenin halálának 90. évfordulója alkalmából ismerik meg az emberek. Az orosz tv például Lenin halálának 80. évfordulója alkalmából is bemutatta az összállítást, és az abban szereplő információk is már évek óta olvashatók voltak a nemzetközi sajtóban.

wallenberg8807 (törölt) 2014.01.24. 17:07:10

A balliberális hvg.hu (tehát nem a kuruc.info) kiderítette hogy Lenin is zsidó volt:

hvg.hu/tudomany/20110529_lenin_szarmazasa_uj_dokumentumok
2011. május 29., vasárnap, 18:58
A kiállított dokumentumok között szerepel egy levél, amely alátámasztja a hosszú ideje forgalomban lévő híreszteléseket, miszerint Lenin zsidó származású volt.
Szegény zsidó családból származott (a nagyapa), keresztlevele szerint a zsitomiri Mozesz Blank fia volt

Catoo 2014.01.24. 17:47:52

Jó volt újra olvasni ezt a történetet.
Igaz ez nekem nem volt ismeretlen, de elgondolkoztató volt.

Egy ember, aki dokkmunkásból lesz filozófus doktor, majd pénzéhes kufár... aki végülis felborítja Európát... mélyen megváltoztatva a történelme irányát.
Ez a forradalom is csak a pénzről és a hatalomról szólt.. Csakúgy mint a többi.

Most már csak azt várom, mikor jönnek elő azok a dokumentumok, amik végre elárulják nekünk:
Kik és Miért csinálták igazából az '56-os Magyar Történéseket?

Mert ez, ahogy jelenleg tálalva van, túl rózsaszínű leányálom nekem.

kela-bá 2014.01.24. 18:08:11

A témához "passzol" ez a film : Youtube A szovjet sztori. ( Ha még le nem törölték...)
További szép estét !
@Catoo: @wallenberg8807: @zsrebij: @Fanyéllel Rendelkező Duguláselhárító Gumiharang: @Hefe: @William Kidd: @Men of street: @sanyix: @nu pagagyí: @Muad\\\'Dib:

J.László 2014.01.24. 18:44:42

A németek fizették Lenint. Ez még új?

Csatlakozom @kela-bá - hoz: A szovjet sztori kötelező "olvasmány".

J.László 2014.01.24. 18:49:31

@roli101:
"A kommunizmus és a liberalizmus a társadalmi osztályokat szüntette meg."

Minden idők legnagyobb hozzászólása.

J.László 2014.01.24. 19:06:42

@roli101:
"Aki a liberalizmust szidja, az szeretne az utcán meghajolni, ha egy társadalmilag fölötte álló szembe jön?"

Minden idők második legnagyobb hozzászólása.

mandro 2014.01.24. 19:47:38

Vagy játszod a tudatlant, vagy tényleg ennyire zakkant vagy. Ma már igazolhatóan elfogadott, hogy Lenint Oroszország meggyengítésére, többek között a német bankok is pénzelték. Aztán, hogy a német bankok kiknek a kezében voltak már akkor is, azt azért nem akarom megmondani, mert elájulnál a meglepetéstől.

wallenberg8808 (törölt) 2014.01.24. 20:16:00

Nyilvánvaló hogy zsidók nélkül nem lett volna bolsevizmus, és ha bolsevizmus nem lett volna, akkor a bolsevizmus által kegyetlenül elpusztított 100 millió ártatlan ember sem lett volna kegyetlenül elpusztítva.
Tehát várjuk a zsidóság képviselőitől a bocsánatkérést a bolsevizmusban szerepet vállalt zsidókért.

Alick 2014.01.24. 20:47:53

@roli101: "A kommunizmus és a liberalizmus a társadalmi osztályokat szüntette meg."

A kommunizmus kitermelte a pártarisztokrácia osztályát.
Ha Bástya elvtárs éppen fürdőt vett a lezárt uszodában és te beengedted a népeket, el is vitt az AVH!

Alick 2014.01.24. 20:49:07

Észak-Koreában Kim elvtárs arisztokratikusabb életet él, mint nálunk anno egy magyar gróf!

clioltd 2014.01.24. 21:51:24

Ezek a dolgok már évtizedekkel ezelőtt ismertek voltak. Belpolitikai felhasználásuk szándékát nem vitatom. Megjegyzem, bár tudom, hogy nem ez a cikk fő mondanivalója, hogy ebben az időszakban egyetlen egy off-shore cég sem létezett a világon. Ezek a II. Világháború után, de méginkább a 60-as években kezdtek tért hódítani összhangban a gyarmatok önállósulásával, felszabadulásával. A volt gyarmattartó hatalom lényegében lehetőséget adott a korábbi gyarmatnak, esetleg függő területnek, hogy idegen pénzeket vonzzon az országba. Clio

mandro 2014.01.27. 00:02:53

@wallenberg8807:

Hogy ez mennyire így lehet, arra jó példa Zilahy Lajos - A két fogoly c. könyve, amiben egy helyütt az író "tatárfejű zsidónak" titulálja Lenint. Lehet, ezért is volt oly sokáig indexen Zilahy Lajos.

Kabai Domokos Lajos · www.bekialtas.blogspot.hu 2014.01.27. 00:37:30

@mandro: Hogy ez mennyire nincs így azt hadd erősítsem meg a téma legkiválóbb hazai szakértőjének Lenin című könyvét, amelyben az olvasható, hogy talán Lenin édesanyjának apja lehetett zsidó származású."Az ő esetleges zsidó volta miatt Lenin is zsidó lehetett negyed részben..." (Napvilág, 2008. 31. oldal) Ugyanebből a könyvből azonban megtudható az is, hogy a dédapa nemcsak kikeresztelkedett, hanem szinte antiszemitaként került át a pravoszláv egyházba. A felmenői között oroszok és kalmükök is voltak. Nemde olyan, mintha egy magyarországi családfát raknánk össze?

mandro 2014.01.27. 00:46:38

@Lajos Domokos:

Tényleg olyan, én elfogadom, ettől még Zilahy ezt írta, és ismerve Zilahy életútját, el is csodálkoztam ezen. Szóval, én csak rá hivatkozva írtam, amit írtam, attól még lehet helytelen a megállapítás.

Kabai Domokos Lajos · www.bekialtas.blogspot.hu 2014.01.27. 00:53:47

@mandro: Én is csupán azért reagálok, mert nagyon rossz irány az, amikor valakinek az etnikai, vagy a vallási kötődésével magyarázzuk a hibáit, vagy a bűneit. Ez ugyanis elfedi a valódi okot, gonosz indulatokra ragadtat, és lehetetlenné teszi, hogy a társadalmi, a történelmi, személyiségi, családi stb. hátteret vizsgálva a valóságos okokat tárjuk fel. Ugyan ki tudja megmondani, hogy az ő ősei között kik voltak? Erre még az anyakönyvi kivonat sem abszolút bizonyíték, arról nem is beszélve, hogy ez sem túl régi találmány.#

ludi14 2014.06.23. 14:03:53

Azt, hogy a németek pénzelték Lenint, Sebastian Haffner német történész már 1968-ben leírta.

A mű címe:

Der Teufelspakt (az ördögi paktum)

Jó könyv, mindenkinek tudom ajánlani!

l14