hangolás

karomkodnitilos142x142.bmp
 A VÉLEMÉNY SZABAD, A GOROMBA, A TRÁGÁR, AZ USZÍTÓ, A KIREKESZTŐ ÉS MEGBÉLYEGZŐ, SZEMÉLYESKEDŐ BESZÉDMÓD TILOS!
Mindez a nick névre is vonatkozik, mert ne itt élje ki beteges hajlamait! Ha pedig azt hiszi, hogy ez a szólásszabadság korlátozása - téved. Egyetlen újság, egyetlen műsor, egyetlen blog sem kötelezhető arra, hogy a tartalomért felelős szerkesztők ellenében bárki bármit közölhessen abban a médiumban. Indítson saját blogot, s ott azt csinál, amit akar, amíg teheti az első bírósági tárgyalásig, ahol a névtelen kommentelők vétkéért is Önre szabják ki a büntetést!

#

Az Esztergomi Járásbíróság 800 ezer forintra (400 nap fogházra) ítélt egy kommmentelőt holokauszttagadásért

2016. január 4-én.

#

Az Alkotmánybíróság 2014. 05.28-i állásfoglalása szerint a honlapok felelőssé tehetők a rajtuk lévő kommentekért. Ezért külön figyelmeztetés nélkül törlöm az ordenáré, a nyíltan uszító, vagy a szótagösszevonással alkotott morfémákba rejtett, mások megbélyegzésére alkalmas üzeneteket.

#

1. Köszönöm, ha jelzi a szövegem hibáit!

>> 2. Ne szemetelje tele a hazát trágársággal!

3. A stílus maga az ember.

#

LASZ AZ ISMERETLEN KOMMENTELŐNEK: Karel Čapek nyomán átgondolva, azt hiszem, én vagyok az az ember, akit az egymással szemben álló táborok, mindkét felet bíráló magatartása miatt, először ütnek agyon, mielőtt végképp egymásnak esnek.

#

a bekiáltás

Ne valamilyen párt, vagy személy iránti kritikátlan rajongás, vagy ellenszenv mozgasson, hanem a világ megismerésének vágya!

a bekiáltó

DLPortre122x123.jpg

Kabai Domokos Lajos

(1951)

Saját könyvek

Press - A nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata, Press & pr - A médiatevékenység, a szervezeti és az üzleti kommunikáció alapjai, A lovaglás alapjai

Gyakorlat

Nyomtatott és televíziós újságírás; szerkesztőségek, pr-szervezetek, kisvállalkozások irányítása; politikai és üzleti kommunikációs tanácsadás; ismeretterjesztő, pr- és természetfilmek készítése; mindezek oktatása

Pályaív

Hajdú-bihari Napló (újságíró)

Magyar Televízió Híradó (szerkesztő-riporter, adásszerkesztő, műsorvezető)

Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (sajtófőnök)

Heti Budapest (főszerkesztő)

Üzlet (vezető szerkesztő)

Vasutas Hírlap (főszerkesztő)

MÁV Rt. (kommunikációs igazgató)

Oktatás

Teleschola Televíziós Iskola (alapító ügyvezető, médiaismeret, televíziós dramaturgia, szerkesztői gyakorlat vezetőtanár); Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola, felső fokú OKJ-s képzések (médiaismeret, pr-gyakorlat oktató); orosz nyelvoktatás

Közösségi tevékenység

Magyar Lovas Kör (alapító elnök); Nemzeti Média Kerekasztal (ügyvivő); Magyar PR Szövetség (etikai bizottság elnöke); társasházi közösségi munka

Nyelvismeret

orosz, francia, angol

oroszul velem

TANULJ VELEM OROSZUL!
> Központban a beszédkészség, kezdőknél is

> Tankönyvvel való rendszerezés

> Az életeddel kapcsolatos gyakorlatok

> Biflázás nélküli nyelvtantanulás
#
Küldj telefonszámot a
domokospr@chello.hu
címre!
Visszahívlak: Kabai Domokos Lajos,
aki az orosz-ukrán témában
a legtöbbet posztolók között volt 2014-ben.

top 20

 1. Orbánt sarokba szorították 2014. november 28. 10:04
 2. Győzött a Fidesz, vesztett a haza 2018. április 09. 03:29
 3. Kezdődik Orbán Canossa-járása 2018. május 01. 15:12
 4. Pokolra kerül-e Kálmán Olga? 2016. szeptember 08. 20:48
 5. Az Orbán-Lévay örökség 2014. november 26. 10:58
 6. Sarka Kata meséi 2017. január 13. 14:19
 7. Már Orbánt is égeti Kiss László 2016. január 11. 16:32
 8. Bűzlik ez a kölni balhé 2016. január 06. 06:07
 9. Orbán, a kártékony 2018. március 16. 23:40
 10. Orbán félelembeszéde 2017. június 28. 12:49
 11. A halálba küldött hadsereg 2017. november 18. 07:00
 12. A Jakupcsek-ügy is Simicska-ügy 2015. december 24. 14:41
 13. Pávatánc idehaza is 2017. november 01. 01:07
 14. Katinka Urambátyámországban 2016. január 09. 02:02
 15. Kiss László nem érti Katinkát 2016. január 10. 02:32
 16. Orbán Viktor borzasztó magánya 2015. november 07. 13:57
 17. Orbán, Katinka, meg a NAV-elnök 2017. november 17. 02:19
 18. Bayer még mindig nem érti 2016. szeptember 10. 12:30

címkék < 10

öt legfrissebb

Nem csak Orbán az akadály

2017.06.02. 12:21 | Kabai Domokos Lajos | 22 komment

Címkék: kapitalizmus multik értelmiség gyarmat komprádor Finnország Orbán-rendszer Julien Benda putyinozás

A magyar értelmiség befolyásos csoportjai nem foglalkoznak azzal, hogy az orbáni rendszer a kapitalizmus mai formájának televényéből nőtt ki, s azt az illúziót keltik, hogy a vezér eltávolítása-eltűnése minden bajunkat orvosolni fogja.

orban2016regionaldigitalsummitx.jpg

Főleg liberális ismerőseim megnyilatkozásaiban gyakran találkozom azzal a nézettel, hogy Magyarországon egészen jól mennének a dolgok, ha Orbán Viktor és köre ezt nem akadályozná. Ugyanis – vallják még mindig ennek a felfogásnak a hirdetői – csupán lehetővé kellene tenni az úgymond szabad versenyes kapitalizmus korlátlan érvényesülését, ezen belül még nagyobb teret nyitni a multinacionális vállalatok előtt, s az így létrejövő árubőség lényegében mindenki számára meghozná a belőle való részesedés lehetőségét. Mindehhez társulhatna az egyéneknek és a kisközösségeknek legföljebb a méltányos és igazságos törvények által korlátozott szabadsága, s már elő is állna a Kánaán – sugalmazzák e próféták.

Csakhogy – mint állítják – Orbán (és persze Putyin, de rá most nem vesztegetnék szót) mindent keresztbe ver.

Távol álljon tőlem Orbán Viktor és a ma már talán általa is kontrollálhatatlan szabadcsapatai grasszálásának védelme, ám a fönt vázolt felfogással több baj is van. Mindenekelőtt az, hogy azt sugallja: a hivatkozási alapnak tekintett polgári demokratikus, fejlett tőkés országokban gyakorlatilag mindenki részesül a fogyasztói társadalom áldásaiból, s hogy ott a jognak asztalához is könnyű a hozzáférés. Csakhogy jó ideje már ezekkel ellentétes jelentéseket publikálnak például az Amerikai Egyesült Államok intézetei, társadalomkutatói. Hozzá az elégedetlen tömegeknek a választásokon, no és az utcákon, megnyilvánuló, egyre több dühöt sejtető, sőt erőszakos megmozdulásait sem lehet teljes egészében az orosz hackerek számlájára írni. Ami egyrészt azt mutatja, hogy fentebbi ígéretemmel ellentétben Putyint mégsem tudom egészen kikerülni, másrészt azt, hogy a glóbuszt mindeddig uraló körök – a hozzájuk kapcsolódó társadalommagyarázókon, újságírókon keresztül – az oroszok, s főként az orosz államfő már-már világuralmat sejtető hatalmáról értekezve próbálják elterelni a figyelmet arról, hogy ez a világ talán mégsem minden világok legjobbika.

A mai világrend bizony súlyos ellentmondásokkal terhes. Ez közhely. Viszont attól válik félelmetessé, hogy egyre inkább az a benyomása az embernek, hogy leglényegének ellentmondásai mintha nem lennének felszámolhatók. Ebből természetesen nem következik, hogy már holnaptól összeomlana, mondjuk, az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, Franciaország és a többi fejlett ország. Az azonban, szerintem, az értelmiségnek kutya kötelessége lenne, hogy ne ringassa illúziókban sem magát, sem azokat, akik megnyilatkozásait olvassák vagy hallgatják. Ezt persze már Julien Benda kifejtette 1927-ben, Párizsban megjelent „Az írástudók árulása” című esszéjében. Ám a periféria egy olyan országában, mint Magyarország, különösen fontos, hogy erre időről időre figyelmeztessünk.

Legalább a magukat demokratikus elkötelezettségű értelmiséginek tartók nézzenek szembe azzal, hogy az „Öt év alatt, tíz év alatt, no, egye fene, tizenöt év alatt utolérjük Ausztriát” sugallata semmiben nem különbözött és különbözik attól az ábrándtól, amit Lenin nyomán, Hruscsov, a Szovjetunió Kommunista Pártjának első titkára melegített fel az 1950-es évek közepén: „Néhány év alatt utol kell érni és el kell hagyni az Egyesült Államokat az egy főre jutó termelésben, mindenekelőtt a tej- és hústermelés területén!” Legalább ők ne szórják tele – ma már gyakran bárdolatlanul és uszító hangnemben is – az egyre fogyatkozó ellenzéki lapokat, rádiókat és közéleti televíziós műsorokat, az internetes véleményoldalakat azzal az ámítással, hogy elég Orbánt úgymond eltakarítani, aztán már Hawaii!

Az ilyen áltatás mindenekelőtt azt hagyja figyelmen kívül, hogy a fogyasztói társadalmak – több mint ezer évre visszanyúló folyamatok következtében – döntő többségükben* azokban az országokban alakultak ki a második világháború után, amelyek a megelőző évszázadokban a leggátlástalanabbul raboltak ki másokat. Minél távolabb volt egy ország az ily módon megerősödött centrum-országoktól, a mindenkori világuralmat megtestesítők annál inkább érvényesíthették velük szemben az anyagi-pénzügyi érdekeiket, használták ki az ott élők, illetve az onnan elhurcoltak, vagy a később önkéntesen távozók fizikai erejét, manapság pedig a fizikai képességek mellett egyre inkább a külföldről magukhoz vonzott, a periféria országaiban élő családok, az ottani társadalmak erőfeszítései révén kiképzettek tudását. Ahogyan ezt a huszadik század népvándorlásszerű társadalmi mozgásai, még inkább a posztszovjet térségben a rendszerváltozások utáni helyzet oly érzékletesen példázza.

E térségben, amelybe Magyarország is beletartozik, hosszú távon legfeljebb a komprádor elitnek és kiszolgálóiknak lesz esélyük a fogyasztói társadalom előnyeinek élvezetére.

Ugyanis, ha nem így lenne, az már nem kapitalizmus lenne, amelynek talán legfontosabb jellemzője a win-lose szituáció, vagyis az, hogy végső soron csak ott lehet nyertes, ahol vesztes is van; az egyik helyen felhalmozott nyereség forrása a javaknak egy másik helyről való elvonása. Mert szép szép a win-win, azaz a mindenki győztes teóriája, de amondó vagyok, ha a folyamatok a mostani mederben alakulnak – globális méretekben – legfeljebb a társadalom húsz-huszonöt százaléka, a legszerencsésebb országokban esetleg egyharmada kerülhet a győztesek csoportjába. Főleg, ha az elérhető javak közé soroljuk a színvonalas közoktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz, a művelődési lehetőségekhez való hozzáférést. Tehát mindazt, amiről mostanság egyre népesebb társadalmi csoportok kényszerülnek lemondani nálunk.

És ezt az sem fogja módosítani, ha a jövőben a mainstream mai nyugati érdekcsoportjainak egy részét kínai, vagy uram bocsá’ az amerikaiakkal, a németekkel, a franciákkal, a kínaiakkal már ma is egyeztetve ténykedő oroszországi kapitalisták váltják fel. Mert a lényeg a struktúrákban rejlik. Márpedig ezek a struktúrák továbbra is arra fogják késztetni a perifériák egyénileg talán nem minden esetben, de összességében szükségszerűen önző komprádor elitjét és az azt kiszolgáló középosztályt, hogy közreműködjék az újgyarmatosítóknak – a munkaerő- és agyelszívóknak – abban a törekvésében, hogy minél kedvezőbbek legyenek itt számukra a termelési peremfeltételek. A komprádorok társadalmi csoportként, rétegként, netán osztályként egyszerűen nem tehetnek mást, mert egyébként az adott viszonyok között másként nem biztosíthatják maguknak és családtagjaiknak a javak és szolgáltatások általuk a maguk számára méltányosnak tartott többletét.

E törvényszerűségnek voltunk elszenvedői, s voltak kevesek a nyertesei, a rendszerváltozás hajnalán, a ránk omló világról való életszerű tudás hiánya miatti kiszolgáltatottságunk közepette, amikor a tűzhöz addig is közel ülők, vagyis az éppen ezért mindenkinél gyorsabb váltásra képes régi-új elit oly készségesen közreműködött a nyugatiak piacszerzésében, a visszaélésekkel terhes privatizációban, s vele egész iparágak megsemmisítésében, milliónyi foglalkoztatott munkanélkülivé tételében. És még gazembernek sem kellett lenni ehhez. Elég volt hozzá a gyanútlanság. Az az akkor már évek óta belénk táplált meggyőződés, hogy a korlátozásokkal – bár egyre érzékelhetetlenebb korlátozásokkal – terhes, szocializmusnak nevezett államkapitalizmus után a mindenkinek még nagyobb esélyt nyújtó szabad verseny, sőt a szabadság világa köszönt ránk.

Emiatt például 1990 tájékán, amikor egy üzleti napilapnál dolgoztam, a Magyar Távirati Iroda egyik vezetőjének közbenjárására, a főszerkesztő engedélyével, egy kollégámmal együtt magam is közreműködtem a magyar nagyvállalatokról és a közéleti szereplőkről általam újságíróként összegyűjtött adatok sajátos szempontok szerinti rendszerezésében és fillérekért való átadásában egy nyugati információs cég számára. Csupán évekkel később tudatosult bennem, hogy milyen folyamatok részeként használtak engem is a számomra ismeretlen nyugatiak, akik egész csapatokat foglalkoztattak Budapesten az ország legaprólékosabb feltérképezésére. E csapatok ideküldött tagjai luxus szállodában éltek, s maguk is akkorát kaszálhattak a megbízáson, hogy bennünket az órára és percre pontosan angolra fordított, az általuk megadott, napi négy-öt témánként legfeljebb egy gépelt oldalas, lényegre törő összeállításokért azonnal és zsebből fizettek.

Szóval így ment ez akkor. Telve jóhiszeműséggel és bizalommal. És ma is így megy ez, csupán a bizalmat és a jóhiszeműséget a könyörtelen érdekek váltották fel.

A legnagyobb, leghatalmasabb, az országok sorsát befolyásoló tőkésvállalatok, s a nyugati államok velük összefonódó nyugati pénzügyi, jogi, politikai, intézményi rendszerei a nyomásgyakorlás szinte átláthatatlan szövevényének segítségével érik el az olyan perifériákon, mint Magyarország is a munkabérek gyalázatosan alacsonyan tartását, a munkavállalók jogfosztását, a közszolgáltatások minőségének szisztematikus rontását. És ebbeli törekvésükben mindig megtalálták és megtalálják azokat a helyi erőket, amelyek mindenekelőtt őket szolgálták és szolgálják. Legfeljebb kilencvenes évek elejei önmagunkkal ellentétben ők már pontosan tudják, mihez asszisztálnak.

Ne legyenek illúzióink! Liberális ismerőseimnek se legyenek! Persze az Orbán-kormány tagjai és holdudvara tényleg felgyorsította az alávettetés folyamatait. Cserébe, elődjeikhez hasonlóan ők is megkapták azt a lehetőséget, hogy saját zsebükbe is csorgassanak valamennyit az EU-pénzekből, amelyek nagy része az igazán nagy beruházások nyugati kivitelezőin keresztül végül visszajut Nyugatra. De mindent egybe vetve legfeljebb a gátlástalanság nyílt színi vállalásával hoztak újat a magyar valóságba a korábbi két évtizedhez képest. Másban nem. Sem a gazdaságban, sem a közszolgáltatások terén. Mi több, a politikai intézményrendszer védekező, önkorlátozó, kontrolláló mechanizmusainak mostani látványos meggyengülése már azokban a megállapodásokban kódolva volt, amelyeket a régi nomenklatúrával hozott tető alá a bizonyára jóhiszemű és jó akarattal teli, új közéleti elit az 1989-es nemzeti kerekasztal-tárgyalásokon.

Szerintem, amíg ezt nem látja be és tisztázó vitákban nem tárja a nyilvánosság elé a magyar értelmiség nagyobbik része, addig – jó szándék ide, jó szándék oda – a társadalom további kasztosodását segíti elő akár a kormánypárti, vagy az ellenzéki jobboldalhoz, akár az ellenzéki demokratákhoz sorolja magát. Amíg a folyamatok valódi, a gazdaság mélyében rejlő természetével nem néz szembe ez az értelmiség, tetszik, nem teszik, annak a helyzetnek a tartósítását mozdítja elő, amelyben tulajdonképpen proletárrá válik – vagyis napi megélhetési gondokkal küzd, a társadalmi felemelkedés lehetőségében már a gyerekein keresztül sem reménykedhet – a kiszolgáltatott pedagógus, a mentős, a közhivatalnok. Hogy a még kiszolgáltatottabb gyári bérrabszolgák millióit, a közmunkások, a külföldre kényszerültek-kényszerítettek százezreit ne is említsük!

Vagyis, ha valaki Orbán Viktort és rendszerét nem csupán azért akarja bírálni, hogy a helyébe ő üljön be, miközben a rendszer gazdasági-társadalmi alapjait változatlanul képzeli hagyni, akkor az, legenyhébben is szólva, pótcselekvés. Ezt az uralmat is – amelynek eredői messze túlnyúlnak az országhatáron – strukturális oldalról, a társadalmi osztályok egymáshoz való viszonya, illetve a kizsákmányolás mai természete felől célszerű megközelíteni. Táncsics Mihálytól József Attiláig számos példa mutatja: az nem érdemi ellenvetés erre, hogy egy magyar értelmiségi nem befolyásolhatja a globális viszonyokat.

Az embernek ott kell mondania a magáét, ahova sorsa helyezte! Ahogyan például ezt teszi Ungváry Rudolf is, amikor A láthatatlan valóság című, revelatív erejű elemzésében az orbáni rendszer fasisztoid jellegét leleplezi.

Más kérdés, hogy e rendszernek a bemutatása – amelynek sajátja a kimondatlan vezérelv, a hűségelv, a szervezett káoszra, a teljesen megszállt állami intézményekre, a kirekesztendő célcsoportok kijelölésére építés, a nemzeti sérelmi politizálás, a transzcendens legitimáció – csupán a politika szférát veszi célba. Ez nem kevés, de rejtve hagyja azt a televényt, amelyből végső soron kinőtt – a kapitalista viszonyok közepette immár két vállra fektetett tömegek passzivitása miatt is kinőhetett – az orbáni rendszer, ez a politikai torzszülemény. Márpedig, ha ezt nem kíséreljük meg feltárni, nem érthetjük meg azt sem, hogy az elmúlt negyedszázad összefüggő vonulatában miért és hogyan épült egymásra az egyes kormányok tevékenysége. Az viszont kétségtelen, hogy ha a jelenségeket ebből a szemszögből közelítjük meg, végül a multinacionális cégek által uralt világrend mechanizmusainál kötünk ki. Ami persze hidegzuhanyként érhet egyeseket…

Persze az is igaz, hogy e tekintetben Orbán Viktor és környezete az összes eddigi, rendszerváltozás utáni politikai elitet megelőzi a multik kiszolgálásában. Propagandája ellenére. De ez nem változtat azon, hogy ez is csupán részletkérdés a kapitalizmus mai természetének megismeréséhez, megértéséhez képest. E megértésre törekvés nélkül úgy fogunk tévelyegni tanácstalanul a világban, ezen belül saját országunkban, ahogyan most tévelyeg többségünk, akiket nem elégít ki a vezérbe vetett hit – hívják a vezért Orbánnak, avagy Gyurcsánynak, esetleg bárki másnak. Az erre irányuló elemzések nélkül a mindenkori vezér eltűnése-eltüntetése a közéletből – akár egy végzetes esemény, akár külső erők mesterkedései következtében kerül rá a sor, akár az elégedetlen tömegek megmozdulásai kényszerítik ki –, csupán a fennálló rendszer kisebb módosulását hozhatja, lényegét azonban konzerválni fogja. Márpedig így mindig fenyegetni fog annak a veszélye, hogy a sokak által ma annyira utált politikai rendszer egy másik vezérrel az élén újra életre kel. Amire egyébként időről időre Nyugaton is akad példa.#

*Megjegyzés a csillaggal jelölt részhez: Mondjuk, Finnország példáját az gyengíti, hogy amikor ott fél évszázada elkezdték a társadalomépítő programot még egészen mások voltak a nemzetközi gazdasági és geopolitikai feltételek. A korábbi évszázadokban önálló állammal nem rendelkezett, svéd, s főleg porosz alávetettségben élt és e kultúrák kedvező hatásait is magukénak mondható észtek eredményeinek méltatásával a magam részéről már csak azért is várnék, mert ott igen erős az orosz kisebbség elleni társadalmi kirekesztés, s jelentősnek tűnnek fel a nácizmussal rokonszenvező csoportok is. Ugyanakkor azt el kell ismerni, hogy az ilyen államok példáját követve mégiscsak kezdeni kellene valamit magunkkal nekünk is ahelyett, hogy vagy a nagymagyar ábrándokat kergetjük és / vagy azt várjuk, hogy kívülről – németek, amerikaiak, Brüsszel, vagy éppen az oroszok – majd csak rendbe teszik a dolgainkat helyettünk. ##

CÍMKÉP: Orbán Viktor egy budapesti régiós tanácskozáson – A lényegen nem fog változtatni, ha a jövőben a mainstream mai nyugati érdekcsoportjainak egy részét kínai, vagy uram bocsá’ az amerikaiakkal, a németekkel, a franciákkal, a kínaiakkal már ma is szorosan együttműködő oroszországi kapitalisták váltják fel.

karomkodnitilos142x142szovegesfekvoxxxx.JPG

A bejegyzés trackback címe:

http://bekialtas.blog.hu/api/trackback/id/tr2312559241

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bircaman szerkesztő maxval · http://bircahang.org 2017.06.02. 15:05:15

"Orbán Viktor és környezete az összes eddigi, rendszerváltás utáni politikai elitet megelőzi a multik kiszolgálásában"

Ha így lenne, nem támadná őt a legerősebben a nyugat.

a nagy hohoohooo 2017.06.02. 16:40:10

@bircaman szerkesztő maxval: Jaj, ne már, ez olyan, mint az egyszeri ember problémája, akinek térdig érő fasza volt, de senkinek nem merte megmutatni, pisálni meg baromi kényelmetlen volt vele.Szegény öreg Orbán legelőjén legelésző jobbkuSS takonynáci birka,milyen sötétségben él
A debil vonatozik az anyjával. Egyszer csak rázendít a gyerek:
- Aaanyuuu! Unatkozok!
- Kisfiam rajzolj valamit!
A vonat épp egy birkanyáj mellett megy el.
- Tudod mit, rajzolj egy birkát!
A gyerek rajzol egy négyzetet, a közepébe egy kört.
- Aaanyuuu! Kész van!
- Nagyon szép lett, látod, milyen ügyes vagy!
Gyerek megnyugszik, de kis idő múlva megint kezdi:
- Aaanyuuu! Unatkozok!
A vonat most egy tehéncsorda mellett megy el.
- Most rajzolj egy tehenet!
A gyerek rajzol egy négyzetet, a közepébe egy kört.
- Aaanyuuu! Kész van!
- Hát ez is milyen szép lett!
Kis idő múlva megint rákezdi a gyerek:
- Aaanyuuu! Unatkozok!
- Akkor most rajzolj egy tevét!
Mire a gyerek ingerülten:
- Deee aazt neem tuudook!
Orbán Viktor: multik nélkül nincs növekedés.

gyongyostv.hu/8469-orban-viktor-multik-nelkul-nincs-novekedes/

Orbán: A multik termeljenek minél több profitot!
ORIGO, MTI2014.11.25. 14:12

Magyarországnak az az érdeke, hogy a multik minél több profitot termeljenek, mert akkor több adót fizetnek, mondta Orbán Viktor a német Handelsblattnak
www.origo.hu/gazdasag/20141125-orban-a-multik-termeljenek-minel-tobb-profitot.html
Orbán Viktor a multik adókedvezményeit és támogatásait akarja megvédeni Brüsszeltől

www.youtube.com/watch?v=REwd7OwJV1E

Jól jártak a multik az Orbán-kormánnyal
Az anyagi áldozatokat sem sajnálva támogatja az állam a külföldi és hazai óriáscégek munkahelyteremtését. Tehát gyakorlatilag az államkassza állja éveken át az új állásokat betöltők bérét.
24.hu/belfold/2016/12/28/jol-jartak-a-multik-az-orban-kormannyal/

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.02. 17:51:45

@a nagy hohoohooo:

Szóval azt mondod, Orbánnak mindig igaza van? Fanatikus fideszes lennél?

David Bowman 2017.06.02. 18:07:58

"hogy a fogyasztói társadalmakdöntő többségükben* azokban az országokban alakultak ki a második világháború után, amelyek a megelőző évszázadokban a leggátlástalanabbul raboltak ki másokat."

Pont hogy nem. USA, Németország, Jappán, Skandinávia, Svájc, Luxemburg pont hogy profitált abból, hogy vennie kellett a nyersanyagokat, és minőséggel harcolni a piacokért.

Kabai Domokos Lajos · www.bekialtas.blogspot.hu 2017.06.02. 22:22:46

@David Bowman: Először is, ha már idézel, miért nem a teljes mondatot idézed. Ez nem fair. Másodszor, értem én, hogy a rabszolgatartó, a környezetét gyarmatosító, a karibi és a dél-amerikai térségben, vagy épp a Fülöp-szigeteken saját érdekeinek érvényesítésére puccsokat szervező, Mexikótól hatalmas, olajban gazdag területeket elrabló USA a minőséggel küzdött a piacokért. És, hogy más ne mondjak, a gáláns magatartás része volt az is, amikor a II. világháború alatt a fegyverekért pénzzel fizetni már nem tudó Nagy-Britanniától az összes kutatóintézet összes dokumentációját kérte fizetségként stb. A bécsi központú Német-Római Birodalom igencsak profitált a keleti területek, köztük a Magyar Királyság, a Balkán felszabadításából, hogy a korábbiakról már említést se tegyek. Aztán Németország maga is gyarmatosító lett, bár ennek előnyeit valóban nem sokáig élvezte, mert például a Közel-Keletről kiverte őt Anglia, aztán persze Angliát meg az USA. Japán szintén gyarmatosított, amivel persze nem vonom kétségbe ugyanezen országok önálló erőfeszítéseit, de valahogy ezek szinte mindig összefüggtek a katonai az erőfölénnyel, meg persze az ezzel időnként járó időnkénti vereségekkel is. És miért nem említed Franciaországot, Spanyolországot, Portugáliát, Olaszországot? Csak tán nem azért, mert ezek az álláspontomat példáznák. Az általad említett többire pedig a csillaggal jelzett magyarázat vonatkozik. Végül, ha kérhetném, tiszteld meg a munkámat azzal, még ha nem is értesz velem egyet, hogy szalonképesen válaszolsz, ha erre kényszert érzel. #

tireless treehugger 2017.06.04. 10:52:54

Nagy témába vágtál poszter, szétszedhetted volna darabokra, aztán lehetett volna érdemben reflektálni.

Putyin ----> szarkavaró, atomrakéták fedezéke mögül piszkálja a tüzet.
Orbán ----> szarkavaró, azért lenne ott mint politikus hogy a bürokráciát és államot menedzselje, ehelyett csak beépítette az embereit és a kiegyezéskori viszonyokat állítja vissza, ő a király az eu meg monarchikus fejőstehén aki ellen lehet kuruckodni.

A gazdaságról: a nyugati gazdaságok a 1492 óta töretlenül fejlődnek, ekkor kezdődött a globalizáció. Nemcsak az óceán másik felének a felfedezése volt akkor hanem a spanyol zsidóság kirajzása, akik aztán kereskedelmi-gazdasági szervezetté alakították az addig kizárólag militarista államokat. Idővel lecsöndesítették a vetélkedést és szövetségbe állították őket, bizonyították azt az egyszerű elvet hogy szervezetten és szövetségben többre lehet jutni. Mert nem kell azt gondolni hogy a zsidóháttérhatalom önmagában létezik, százmilliók értik/tudják és aztán önkéntesen vesznek részt a rendszerben.

A gazdaság nem zéró összegű játszma, hanem ahogy bővül úgy van egyre több win, aztán valamennyi loose.

A "nyugat" mára több mint 1milliárd ember, ide számoljuk a koreát, japánt, taiwant is, sőt marokkó kuwait tanzánia is aspiráns, szóval nem annyira fehér ember mint inkább egyfajta jóléti szemlélet, munka-vállakozás-alkotás-békés türelmes társadalom alapokon,

szóval gazdaság-progresszió-humanizmus-liberalizmus

A nyugatnak ma mindenki más az ellensége, hiszen a többi rendszerben a hatalom és polgár folyamatos konfliktusban él és képtelenek kielégíteni a beszivárgó vágyakat. ( Emiatt az elvándorlás jelentős, és az elvándorlással folyamatosan erősítik a belső konfliktusokat.)

Robbanásveszély nem a nyugatra jellemző, az ő rendszerük rugalmas, és hatalmas tartalékokkal rendelkezik, még az ellenségek által felpiszkált lúzereiket is kezelni tudják.

Kabai Domokos Lajos · www.bekialtas.blogspot.hu 2017.06.06. 06:13:38

@tireless treehugger: A "nyugat" mára több mint 1milliárd ember, ide számoljuk a koreát, japánt, taiwant is, sőt marokkó kuwait tanzánia is aspiráns, szóval nem annyira fehér ember mint inkább egyfajta jóléti szemlélet, munka-vállakozás-alkotás-békés türelmes társadalom alapokon” – írod/írja. Az ám, de a cikkemből az is következik, hogy „munka-vállakozás-alkotás-békés türelmes társadalom” csak a kiváltságos kevesek számára látszik ilyennek az úgymond Nyugaton is. Csak vessünk egy pillantást a magyarországi létminimum alatt élők tömegére, vagy a munkahelyükön gyakorlatilag jogfosztottak millióira! Vessünk egy pillantást a konzumidiotizmusnak a nyugati társadalmakban élők tömegeire gyakorolt hatására, amelynek következménye az egyre terjedő teljes talajvesztettség! Vagyis, szerintem, erről kellene itt valamit mondani.
Ám most, hogy három nap elteltével visszatértem az internet jobbára névtelen hőseinek világába, meglepődés nélkül konstatálom - De miért is lennék meglepődve? -, hogy az itt hozzászólók a poszt lényegét szinte nem is érintik. A lényeget, amely a címben, a lead-ben, a poszt utáni kérdésben, s ezekben a mondatokban is ott áll:
„Legalább a magukat demokratikus elkötelezettségű értelmiséginek tartók (…) ők ne szórják tele – ma már gyakran bárdolatlanul és uszító hangnemben is – az egyre fogyatkozó ellenzéki lapokat, rádiókat és közéleti televíziós műsorokat, az internetes véleményoldalakat azzal az ámítással, hogy elég Orbánt úgymond eltakarítani, aztán már Hawaii! (…) Amíg a folyamatok valódi, a gazdaság mélyében rejlő természetével nem néz szembe ez az értelmiség, tetszik, nem teszik, annak a helyzetnek a tartósítását mozdítja elő, amelyben tulajdonképpen proletárrá válik – vagyis napi megélhetési gondokkal küzd, a társadalmi felemelkedés lehetőségében már a gyerekein keresztül sem reménykedhet – a kiszolgáltatott pedagógus, a mentős, a közhivatalnok. Hogy a még kiszolgáltatottabb gyári bérrabszolgák millióit, a közmunkások, a külföldre kényszerültek-kényszerítettek százezreit ne is említsük!
Vagyis, ha valaki Orbán Viktort és rendszerét nem csupán azért akarja bírálni, hogy a helyébe ő üljön be, miközben a rendszer gazdasági-társadalmi alapjait változatlanul képzeli hagyni, akkor az, legenyhébben is szólva, pótcselekvés. Ezt az uralmat is – amelynek eredői messze túlnyúlnak az országhatáron – strukturális oldalról, a társadalmi osztályok egymáshoz való viszonya, illetve a kizsákmányolás mai természete felől célszerű megközelíteni. Táncsics Mihálytól József Attiláig számos példa mutatja: az nem érdemi ellenvetés erre, hogy egy magyar értelmiségi nem befolyásolhatja a globális viszonyokat.”
Summa summarum erről kellene itt mondani valamit, nem pedig a meddő Putyinozással és Orbánozással karcolgatni a felszínt, amint Ön/Te is ajánlod – ha már. Ettől függetlenül, természetesen mindenki azt ír, amit akar, ahhoz szól hozzá, amihez akar. A nagy fájdalmam viszont, hogy ez így nem vita, hanem egy másik poszt vázlata - amit persze meg kellene írni egy blogban. De hol az a blog, ahol nem csak egy kommentnyi szuszra futja a tudós hozzászólónak? Szívesen olvasnám a felvetése érvelő kifejtését! Hol az a blog, ahol a szerző legalább nyolc rövid bekezdést úgy képes leírni, hogy nem használ benne alvilági szókincset, hogy elfedje az indulatszókkal az érvek hiányát, amivel persze csak a politikusai után kullog, miközben hű de eredetinek gondolja magát. No, mindegy, úgy látszik, már csak ilyen ez a szép, új világ...#

tireless treehugger 2017.06.06. 19:36:42

@Kabai Domokos Lajos:

Én nem a poszttal vitatkozok hanem úgy gondolom hogy van olyan nézőpont amit nem érintettél, valamint szeretem a dolgokat hosszabb folyamatok részeként értelmezni. Ha úgy gondolod hogy nem kapcsolódik a témához az valószínűleg azért van mert nem vagyunk egyformák, más alapokon más gondolatsorok épülnek fel.

Ha valakit szarkavarónak nevezek annak bizony komoly alapja van, és pontosan kifejezi azt a szintet amire gondolok. Orbán és Putyin a nyugat által kisegített önmaguk hibájából csődtömeg társadalmakon élősködő tehetségtelen kamarilla politikusok.

A hatalmat a hatalomban maradásra használják.

Közben a népeik lemaradnak, és nemcsak hogy konfliktus övezetté hanem háborús zónává alakítják országaikat és környezetüket. Az únió és a globalizáció egy kivételes esély lett volna, megfelelő vezetéssel társadalmi-gazdasági ugrást lehett volna csinálni, 5 emberöltőnyi előrehaladást letudni 30 év alatt. Más se tudta hiba és tétovázás vissza-vissza fordulgatás nélkül végigcsinálni, de mi és az oroszok teljesen leálltunk a változással és 100-150 évvel ezelőttet restauráljuk. Hiba, óriási hiba..

David Bowman 2017.06.06. 21:02:19

@Kabai Domokos Lajos: Miben egyetértek, miben nem. Anglia és Franco. volt gyarmattartó. A többiek futottak még. A XX. században már az egész veszteséges volt. Az járt jól, akinek nem voltak gyarmatai. Portugália a legjobb példa arra, hogy mennyire nem volt jó üzlet az egész. Spanyolország dettó. Az USÁban is a rabszolgatartók relatíve szegényedtek, az iparkodók gazdagodtak.

Kabai Domokos Lajos · www.bekialtas.blogspot.hu 2017.06.06. 21:09:37

@tireless treehugger: Ok. Részben elfogadom, de egy hozzászólásnak talán mégiscsak az adott cikkben foglaltakra kellene reflektálnia. Ha nem ezt teszi, akkor tényleg az a korrekt, hogy saját posztban értekezik arról a másik témáról.

Egyébként itt a Bekiáltáson már számtalanszor kifejtettem, hogy Putyint és Orbánt összemosni egyrészt aránytévesztés, másrészt történelmi, geopolitikai és más okokból gyakorlatilag értelmetlen. Az a fajta Putyinozás, Erdogánozás, Orbánozás, amelyben ezeket az eltérő indítékú embereket (országokat) közös nevezőre hozza a nyugati média és politika, az nyugati vilkág által előidézett problémák elkendőzését szolgálja.

A sz..kavarók jelzővel való illetésük pedig szerintem nem csak bárdolatlanság, hanem olyan leegyszerűsítés, ami igazából semmit nem mond róluk. Egyébként milyen jelzővel illetnéd azokat a nyugati (főleg amerikai) politikusokat, akik az elmúlt negyedszázadban úgy döntötték romba a világnak egy tekintélyes hányadát, hogy Kína még csak erőt gyűjtött, Oroszország pedig az összeomlasztása utáni sebeinek kezelésével volt elfoglalva?

A Spinning Boris című film sokat árul el arról, hogy kik és milyen érdekek miatt álltak az összeomlasztás mögött, és ehhez képest ma már egészen jól teljesít Oroszország. Ha ajánlhatom: egy héten keresztül nézz orosz híradókban olyan tudósításokat, amelyekben balesetekkel, tűzesetekkel, árvizekkel, vagyis a hétköznapi élet gondjaival foglalkoznak spontán módon. És csak azt figyeld, hogy milyen gépkocsikra zuhannak a vihar által kidöntött fák, milyenek a lakótelepi játszóterek, milyen öltözékben protestálnak a hatóságok intézkedései ellen az átlag emberek és így tovább. Nem azt fogod érzékelni, hogy az ottani népek lemaradnak, jóllehet három éve szankciók sújtják az országot.

Amúgy, ha történetesen orosz lennék, és végiggondolnám, hogy a nyugati hadseregek (svédek, lengyelek, németek, franciák, magyarok, románok, bolgárok, amerikaiak, angolok stb.) hányszor támadtak rá az országomra, miközben azt látnám, hogy az országomat amerikai (NATO) támaszpontok veszik körbe, és a posztszovjet térségben rendre robbantanak ki ellenünk is irányuló zavargásokat, s az amerikaiak (NATO) közel-keleti fellépése miatt két évtizede nyomják ránk az iszlamista terroristákat, nem biztos, hogy annyira ellenemre volna a putyini politika. Az üres Putyinozás helyett talán végig kellene gondolni, hogy a nyugati finanszírozású Levada közvélemény-kutató is miért méri Putyin népszerűségét rendszeresen 80% fölöttire! Erről itt most ennyit. Bővebbet a Bekiáltás blogon a "putyinozás" címszónak a keresőbe való beütésével találsz, amivel persze nem kötelező egyetérteni. De hadd hangsúlyozzam itt is: én nem Putyint védem, hanem azt az agymosást támadom, amiben nap mint nap részesít a nyugati média is. Ma éppen az derült ki, hogy tavaly nyáron az aleppói kisfiú történetével előre eltervezett propaganda részeként nyomták tele a világot. Eközben azóta is alig hallani arról, hogy hány gyerek hal meg nap mint nap Moszul amerikai bombázásai miatt - mondhatni a háború tragikus velejárójaként. Arról sem olvasok, hogy az amerikaiak szövetségesei által pusztított Jemenben már kolerajárvány van és így tovább a szokásos kettős mérce jegyében. No, béke veled!#

tireless treehugger 2017.06.06. 22:01:08

@Kabai Domokos Lajos:

Nem nézek filmeket, mert ahogy operatőr barátom mondta: " ha akarom gyilkos ha akarom áldozat ". Aztán még én is áldozat lennék, az illúzió áldozata.
Ha oroszországra vagyok kíváncsi akkor elmegyek hozzájuk, mostanában kihagytam, nem vagyunk jóban, nem rajtam múlott.
Természetes hogy látszik a fejlődés, kitanulták a kirakatrendező munkát.

De nem itt van a lényeg, mert ez tőlünk független. A poszt nagyjából összeszedett, viszont a vitát elaprózod, jelentéktelenségekbe kapaszkodol, rosszul következteted és csoportosítod. Ezek szerint nem érted. Mert ha értenéd vaktában is klappolna.

Mutatom miről beszélek: Hatalommal gyártanak hatalmat, arra használják a hatalmat hogy önmagukat megkerülhetetlen egyetlen és kiváló vezetőnek mutassák. Te pedig pontosan ezekre alapozod a gondolkodásodat.

best

Z

Kavkaz 2017.06.07. 00:02:30

@tireless treehugger:

Ha se Oroszországról szóló híradásokat nem vagy hajlandó nézni, se Oroszországba nem vagy hajlandó elmenni, akkor honnan tudsz egyáltalán bármit Oroszországról? Mert ha az illetékes nyugati médiumokból, akkor nem árt, ha tudod, hogy a manipuláció művészetét ők is rendesen kitanulták.

tireless treehugger 2017.06.07. 07:44:53

@Kavkaz:

Tíz éve még a béka segge alatt voltak, hasonlóan a 20-30-40 évvel ezelőtti állapothoz. Csodák nincsenek.

Melampo 2017.06.07. 09:34:24

@tireless treehugger: Ebben van valami, tízegynéhány éve még valóban a béka segge alatt voltak. Tudod én akkoriban dolgoztam arrafelé és láttam a valós helyzetet nem csak a fotelból és a saját kis kőfejemből okoskodok. A száz dollár körüli átlagbér mára a tízszerese lett és ez úgy történt, hogy tulajdonképpen a gazdaságban eleinte látszatra alapjaiban alig volt változás. Ez az egyszerű muzsik fejében azt az érzetet keltette, hogy eddig is volt minden csak amíg nem Putyin volt az elnök addig a vezetőik a többit ellopták.
És az egyszerű muzsiknak igaza is volt, pontosan ez történt. Az egyszerű muzsik azt látta, hogy egy kirabolt, anarchiába süllyedt országból ahol időnként páncélosokkal vívta bandaháborút a bandák a városok utcáin számukra élhető, működő birodalmat épített.
Sokkal fontosabb volt viszont ami nem látszik, hogy egy értelmiségét, pontosabban egy komplex kultúrahordozó rétegét vesztett országban felépítette újra ezt a réteget. Ez sokkal fontosabb volt mint bármi más az uralma alatt. Ettől vált politikusból államférfivá.
Innen a hatalma és a számotokra felháborító és belőletek habzó szájú gyűlöletet kiváltó népszerűsége.
Félre ne érts, nem hiszem Oroszországot a kánaánnak és Putyint egy istennek, Oroszország egy birodalom és Putyin ennek a birodalomnak a szinte mindenható ura, egy cárpótlék.
Ezzel szemben a másik alternatíva amit fel tudtok ajánlani az jól látható ha az ember kimegy Ukrajnába. Az nincs messze, oda igazán elugorhatnál.
Évek óta tartó polgárháború, százezer körüli halott, közte rengeteg civil, Pogromok, lincselés a hatóságok jóváhagyásával és részvételével, kelet európa egyik leggazdagabb lehetőségekkel megáldott országa a földig lerombolva, a lakosság menekül.
Ott győztek a bálványaid.
Halleluja.

Kavkaz 2017.06.07. 11:27:52

@tireless treehugger:

Huszonegynéhány éve Kína is. Ennyi idő alatt nagyon sokat lehet fejlődni, ebben semmi csoda nincs.

tireless treehugger 2017.06.07. 22:32:51

@Melampo:

a nyugatot mint jelenlegi legjobbat preferálom, nekem nagyon bejön a neolib, "ez itt a pálya, játékszabályok kifüggesztve, aki akar focizhat". Ilyen lehetőséget senki más nem kínál.

Nem nagyon értitek a hosszú távú megfigyelés lényegét, ha egy helyen úgy szokás hogy pofán vágják az ugribugrit az nem fog magától megváltozni, ha egy utat 50 év alatt nem aszfaltoztak le akkor már nem fogják, ha valami nem fejlődött a könnyű időkben az nem fog fejlődni a nagy nehézségek mellett sem. Ezért mondom hogy csodák nincsenek csak csodálatos mesék.

Nincs kitörési pontjuk, mindenhol konfliktusba futnak, még a kínai oldalon is, amit ők kínálnak azt kína egyszerűbben olcsóbban meg tudja venni, amit pedig meg akarnak venni (technológiák, beruházási termékek) azt pedig a kínai is nagyon drágán adja, ha egyáltalán adja. Nincs olyan szövetségesük aki gazdasági tudományos technikai társdalmi kulturális vonalon melléjük állna. A legfontosabb partnerük európa, itt sem azt adják el amit akarnak hanem amit európa elég olcsón hajlandó megvenni.

Félreértés ne essék nem haragszom rájuk, nem lenézem őket, nem hiszem a nyugati propagandát, és még csak rosszat sem akarok nekik. De a világ megváltozott ők pedig nem eléggé.

Nektek bejön a föderáció ---> szerintem kamu, a kormányzók moszkvai bábok és vaskézzel hajtják végre a központi parancsokat.
Szerintetek fejlődik ---> szerintem még mindig manufaktúrák üzemelnek az óriási gyártelepeken
Társadalom fejlődik ---> a vodkát templommal hígítják.
Kinőtték a krónikus bajokat (alkohol, dolgozgatunk, jó az ha szar is) ---> ugyanolyan nemtörődöm nép maradtak
Gazdasági káosz mindenhol, évente újratervezve mert az előző tervekből sem lett semmi. Kapkodás ötletelés, csodálatos remények.

hagyjatok a fényes hulladék autókkal meg színes prospektusokkal, hány darab modern mozdonyt turbinát repülőt computert kereskedelmi hajót, működőképes traktort gyáranak?, hányféle sajtot, gyümölcsöt, sört, vagy csak függönyt, divatos cipőt, nem leváló festéket, nem repedő cserepet, vagy akár csak egy használható csaptelepet.

Kavkaz 2017.06.08. 00:30:05

@tireless treehugger:

www.google.hu/search?q=15+years+putin&rlz=1CDGOYI_enHU724HU724&oq=15+years+puti&aqs=chrome.1.69i57j0l3.7574j0j9&hl=hu&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=CNkdYahv_vVCIM:

Persze lehet itt mutogatni az olajár-emelkedésre, csakhogy az lópéniszt nem ért volna, ha nem teszik lehetővé valós reformokkal, hogy profitáljanak belőle. Anélkül csak az oligarchák gazdagodtak volna tovább. Persze oligarchák most is vannak, csak most már hagyják az államot rendesen működni, ahogy látszik is.

Másrészt a nyersanagyok kitermelése és értékesítése sokszor legalább annyi tudást és szervezést igényel, mint a termékek gyártása és értékesítése. Ez különösen igaz az olaj-és földgázkitermelés esetében.

Harmadrészt a nyersanyag-kitermelés már csak azért sem jelent lemaradást, mert nyugati államok közül is van, akiknél jelentős szerepet játszik. Felőlem meg lehet mondani pl. a finneknek vagy a kanadaiaknak, hogy a fa-és papíripart hagyják, mert korszerűtlen, biztos örülni fognak.

Melampo 2017.06.08. 09:42:10

@tireless treehugger: "a nyugatot mint jelenlegi legjobbat preferálom, nekem nagyon bejön a neolib, "
Neked. A világ kifosztott és még most is kifosztás alatt lévő népeinek nem annyira. Szeretnél Líbiában Tunéziában, Szíriában, netán Ukrajnában élni?
A világ pillanatnyilag -eddig is és még ma is-kifosztó és kifosztott népekre oszlik.Értem én, hogy szeretsz a kifosztókhoz, rablókhoz, tartozni pláne úgy, hogy semmi kellemetlenséget, rizikót és felelősséget sem kell vállalnod elég ha szorgalmasan bólogatsz.
Valóban ez a létező világok legjobbika.
Neked.
"..ha egy helyen úgy szokás hogy pofán vágják az ugribugrit..."
Ahol nem ott úgy szokás, ahogy nálunk. Ha a belvárosból ki tudnál szakadni vagy esetleg még a Budapest táblán kívülre is el mernél indulni expedíció, karavánvezető és térkép nélkül akkor esetleg láthatnád az ország keleti és északi felében uralkodó viszonyokat. Az ország ezen részei gyakorlatilag lakhatatlanná váltak.
Éljen a liberalizmus és a demokrácia.
"Nincs kitörési pontjuk, mindenhol konfliktusba futnak, még a kínai oldalon is, amit ők kínálnak azt kína egyszerűbben olcsóbban meg tudja venni...."
Nem nehéz mindenhol konfliktusba futna ha az energia, nyersanyag, terület és egyéb materiális javaim, értékeim miatt mindenki megpróbál kifosztani.
"A legfontosabb partnerük európa, itt sem azt adják el amit akarnak.."
Ha holnap elzárnák a gázcsapot és nem szállítanának fűtőelemeket Paksra akkor édesanyádat ültetnéd a szobabiciklire tekerni a generátort, hogy villany is legyen meg ne is fázzon?
"hány darab modern mozdonyt turbinát repülőt computert kereskedelmi hajót, működőképes traktort gyáranak?"
Egy száznegyven milliós ország a világ második legnagyobb fegyverexportőre aki már az USA fegyverexportját közelíti. Az ő rakétahajtóműveikkel repül szinte mindenki az egész világon, még az USA is. Egy globális gazdaságban miért is kellene mindent gyártani?
A száznegyven milliós országban van űrtechnika, repülőgépipar, haditechnika, energetika, atomtechnika, finom vegyipar, a sok száz milliós Európa ipara ezek közül mit is csinál?

tireless treehugger 2017.06.08. 21:00:29

@Melampo:

egy darab rakétahajtőmű versenyképes, egy adott terhelésű rakétához használják, az usa már megnyitotta a rakétapiacot az oroszok 2 éven belül kiesnek. Ez azt jelenti hogy 3 cég 8 év alatt behozta és leelőzte a szovjet rakétaipart.

Utazz fegyvereken, szállíts fegyverekkel, azonkívül biztos jó szántani meg betakarítani is, legfőképp lehet vele termelni a gyárban. de mit is adnak el?, tüzérséget, nehézpáncélost, rakétatüzérséget, csupa másodvonali terméket, mélyen áron alul mert még fejlődőnek sem kell csak ócsóért. Azt a sokat mutogatott s400 légvédelmi rendszert az zsidók hetente cselezik ki, ott bombáznak szíriában ahol csak akarnak, na meg már az usákok is pedig többször figyelmeztették már őket, de az s400 nem működik zavart környezetben, A legmodernebb fegyverekből alacsony számút tudnak csak előállítani olyan költséges és annyira alacsony a termelékenység, és azok is csak egyes fegyverek nem komplett fegyverrendszerek, mutogatni nagyon jó, komoly háborúban használhatatlanok.

De inkább nézzük miről írsz mert ott van az igazság, gondolom ezt az egyet ismered a világból, nagyon úgy hangzik:

>>.... akkor esetleg láthatnád az ország keleti és északi felében uralkodó
>> viszonyokat. Az ország ezen részei gyakorlatilag lakhatatlanná váltak.

pontosan ez van az oroszoknál is, a központok minden erőforrást elszívtak a környezetükből. Míg nyugaton a falu végén ipari park van és működő üzemek, addig oroszban a falu végi viskók. A fejlődés 3 város régiójára koncentrálódik, leningrád-moszkva-vladivosztok. És ezek a maximálisan nyitott városok, itt korlátlan a turista, szabad a kereskedelem és a vállakozás. Viszont olyan városokban mint rosztov, habarovszk már csak a helyi állami maffiával egyeztetve csinálhatsz akármit is.

>>Ha a belvárosból ki tudnál szakadni vagy esetleg még a
>>Budapest táblán kívülre is el mernél indulni ...

Méghogy én budapesten???, .....

>>A száznegyven milliós országban van űrtechnika, repülőgépipar,
>> haditechnika, energetika, atomtechnika, finom vegyipar,

Lepukkant helyek, fél órát késik a villamos, nem záródik az ablak, részeg a rendőr, opsz... részeg mindenki, az árak csak tájékoztató jellegűek, a minőség ismeretlen, a reklamációra válasz minek vetted meg?, ... már máskor is meséltem soksok éve mutatta az elvtárs, szputnyik az égben sár az utcában, propagandától lehet hogy jobban ízlik a zabkása, de jó élethez ennél több kell.

>>....a sok száz milliós Európa ipara ezek közül mit is csinál?

Ezekből úgy kb 10x többet mint az oroszok, a világ legversenyképesebb gazdasága, az eu centrum évi 250mrd € kereskedelmi többlettel működik. És mindezt úgy hogy közben jól élnek, vidámak, fejlődnek, luxusra költenek, szórakoznak, tanulnak, a világ legmenőbb régióját építik.

tireless treehugger 2017.06.08. 21:25:49

@Kavkaz:

értem szóval olyan fejlettek az oroszok hogy segítenek kitermelni a shell koncessziót nigériában?, nem a shell olyan fejlett hogy az orszoknak segítenk hogy felhozzák az olajat tucatnyi helyről???.

És orosz fatechnológia finnországban meg kanadában és még véletlenül sem fordítva. (... ülsz a lovon)

Kavkaz 2017.06.08. 22:46:38

@tireless treehugger:

"Lepukkant helyek, fél órát késik a villamos, nem záródik az ablak, részeg a rendőr, opsz... részeg mindenki, az árak csak tájékoztató jellegűek, a minőség ismeretlen, a reklamációra válasz minek vetted meg?, ... már máskor is meséltem soksok éve mutatta az elvtárs, szputnyik az égben sár az utcában, propagandától lehet hogy jobban ízlik a zabkása, de jó élethez ennél több kell."

Ezért nem a húszéves tapasztalatokból kell kiindulni. (És nem csak azért, mert Leningrád több mint húsz éve nincs.)

www.rbth.com/business/2017/05/12/why-are-venture-companies-investing-in-russian-oil-and-gas-startups_761634

Melampo 2017.06.10. 10:36:39

@tireless treehugger: A mainstream médiapanelek ismételgetése sajnos nem elegendő az én meggyőzésemhez. Az első körben személyesen meg kellene nézni azokat a borzalmas viszonyokat amiket vizionálsz, mert amíg nem láttad magad is addig ez csak hablaty. Ha ez már megvolt- mert addig nincs miről beszélni- akkor azt kellene megérteni, hogy a gazdaságban minden energia. Az étel amit eszel, a víz amit iszol és minden egyéb e felett amitől a létünk függ az elsősorban energia, másodsorban nyersanyag. A hasznosítás minősége lehet kérdéses de ahhoz, hogy a kérdés felmerülhessen ahhoz előbb birtokolni kellene ezeket.
A pillanatnyi helyzet az, hogy nekik van, nekünk nincs. A neoliberális világ ezekkel nem rendelkezik és az ezeket birtoklók mai műszaki, technológiai szintjén már szellemileg sem sokat tesz hozzá ezekhez a tevékenységekhez, a neoliberális világ ma már csak egy élősködő, egy parazita.
Ma ugyanúgy erőszakkal vagy megtévesztéssel szerzi meg és akarja továbbra is megszerezni mint a klasszikus gyarmatosítás időszakában csakhogy fogyóban vannak a könnyedén legyűrhető vagy becsapható áldozatok.