Népszava: Az MSZP-vel együtt került zsákutcába

A Németh Péter egykori sportújságíró által jegyzett lap egyre kevésbé tárta fel önállóan, hogyan is élnek a rendszerváltás vesztesei, vagyis a kizsákmányoltak – ami egy szociáldemokrata hagyományokat követő médiumtól elvárható lett volna –, hanem az MSZP mindenkori vezetésének az élettől mindinkább elrugaszkodott, belterjes nézeteit közvetítette az emiatt is egyre kisebb olvasótábornak.

Nepszava.jpegA Népszava is megkongatta a vészharangot: ha nem szerez hamarosan legalább 10 ezer előfizetőt, vagy havi 10-15 millió forintos támogatást, a közelebbről meg nem nevezett svájciak nem finanszírozzák tovább a veszteségeit. Jó néhányan, akik az elmúlt negyedszázadban a médiumok világában zajló folyamatokat az átlagnál közelebbről figyelhettük, azt mondjuk: csoda, hogy eddig bírta.

Én csak szűkebb körben dohogtam a lap színvonalának esése, a menedzselésében tapasztalható, mindig csak a rövid távú, és az egyéni szempontokra figyelő szervilizmus miatt, de tudom, hogy e téren nálam befolyásosabb szakemberek nem egyszer tették ugyanezt szóvá különféle baloldali fórumokon. Ám Németh Péter, a sportriporterből lett főszerkesztő mindig elérte, hogy a szükséges pénz rendelkezésére álljon, s megvédte pozícióját. Ezért le a kalappal előtte! Ugyanakkor a végén mégiscsak a csőd szélére került Magyarország legrégibb napilapja.

A magyar bal- és jobboldali sajtótörténet, a polgári, illetve a szociáldemokrata újságírás sok rendkívüli tudású szerzőt, szerkesztőt, sőt tulajdonost mondhatott magáénak. Sokuk ideológiai álláspontja mára talán túlhaladottá lett, de nekem az 1970-es évektől munkálkodó újságírónak is példaként szolgált többük enciklopédikus tudása, elemző készsége, világban való jártassága, riporteri teljesítménye. A rendszerváltozás után azt gondoltam, hogy az ő hagyatékukra épül az új magyar sajtó, az ő útjukat, módszereiket folytatja tovább.

Nagyobbat nem is tévedhettem volna! 1989 után a magyar média fősodrát uraló bulvárban a silányság lett a meghatározó. Az egy-egy párthoz, politikai irányzathoz kapcsolódó közéleti médiumok és műsorok tartalma pedig – tisztelet a kevés kivételnek – a nyílt vagy kevéssé nyílt propagandának, a politikai prostitúciónak rendelődött alá.

Önmagam számára nem először teszem fel a kérdést: miként történhetett meg ilyen gyorsan ez a váltás? A végén – kicsit szégyenkezve az általánosító megállapítás miatt – mindig oda jutok ki, hogy a rendszerváltás után feltűnően sok médium, illetve médiavállalkozás élére kerültek egykori sportriporterek, vagy szereztek azokban meghatározó befolyást. A választási műsorokban, nem különben a miniszterelnök-jelöltek televíziós vitáiban – amíg még voltak – többségében sportriporterek kaptak szerepet a közéleti újságírók rovására. Még az is megtörtént, hogy a mélyponton lévő Medgyessy Péter kormányfővel a televíziós sportújságírás élő legendája, Vitray Tamás készített interjút, pontosabban – ahogy dühösen leírtam az akkor még liberális Magyar Hírlapban – vállalt szerepet a miniszterelnök lelki terápiájában. (Megjegyzem: emiatt az Élet és Irodalom egy évvel később ugrott nekem egy csúsztatásokra épült vezércikkben.)

Médiatörténészekre vár a feladat, hogy megvizsgálják, van-e némi igazság abban, amiről itt írok. Én többek között azzal szoktam magyarázni a jelenséget, hogy ebben az időszakban a közéleti újságírást háttérbe szorították a szórakoztató tartalmak, sőt a közéletinek tekintett hírműsorok egy része is szórakoztató jellegűvé vált. A sportújságírás eleve a média szórakoztatóipari részéhez tartozott és tartozik, ezért művelőinek térnyerése a különböző vetélkedőkben, más show-műsorokban, mi több a híradókban a folyamatok természetes velejárója – okoskodtam.

Azt is az érvek között szoktam felsorolni, hogy a sportriporterek a munkájuk gyakorlása során inkább hozzászoknak a blattoláshoz, mint a közéleti újságírók, ezért talán alkalmasabbak a modern televíziózás és rádiózás feladatainak megoldására. Csakhogy amiként ezt a világ-televíziózás példái mutatják: a közéleti kérdésekben járatos újságírók közül mindig, mindenütt sikerül kiválasztani, kinevelni azokat a személyiségeket, akik a modern közéleti televíziós tudósítói, riporteri és műsorvezetői követelményeknek is képesek eleget tenni. Nehéz elhinni, hogy ezt csak Magyarországon ne lehetne megoldani, ezért az ember kénytelen arra gondolni: a közéleti-politikai kérdésekhez ténylegesen is értő, azokban eligazodni képes riporteri és szerkesztői gárdát kevésbé rángathatja kénye-kedve szerint a mindenkori hatalom, vagy a tulajdonosi akarat, ahogyan a kiválóan blattoló, de a társadalmi kérdések iránt talán nem eléggé, vagy nem elég mélyen fogékony sportriportereket…

Sajnos, ebbe a folyamatba nagyon is beleillik az egykori sportriporterből lett főszerkesztő, a Németh Péter által vezetett Népszava utóbbi negyedszázada. Ahogy teltek az évek, a Németh által jegyzett újság egyre kevésbé a feltételezett olvasók mindennapi tapasztalataira reflektált. Nem azt tárta fel önállóan, hogyan is élnek a rendszerváltás vesztesei, vagyis a kizsákmányoltak – ami egy szociáldemokrata hagyományokat követő médiumtól elvárható lett volna –, hanem az MSZP mindenkori vezetésének az élettől mindinkább elrugaszkodott igényeit közvetítette az egyre kisebb olvasótábornak. Amit csináltak, talán megfelelt a hiú pártvezetőknek, akiknek szavait kritikátlanul továbbadták, akiknek avítt, sablonos nézeteit felkarolták, sőt olyannyira magukévá tették, hogy volt akinek önálló rovattal kedveskedtek. Ám ezzel a főszerkesztő és helyettesei ugyanolyan zsákutcába vezették a Népszavát, mint amilyenbe az MSZP vezetői a pártjukat. Most ezért tartanak mindketten ott, ahol...

#