Elég a moszkvai üdvöske provokációiból!

Nyilvánvaló, hogy a Kelet-Európába telepítendő amerikai nehézfegyverzet-raktárak nem növelik a háborús veszélyt.

zaharovamarija_kockas.jpeg

Éreztem, hogy baj lesz belőle, ha utat engedek Maria Zaharovának. Még el sem tűnt az Internet-tengerben az a beszámolóm, hogy a Kreml elragadó cégére – ahogyan őt a német Stern aposztrofálta – miként osztotta ki a brit Reuters hírügynökség moszkvai tudósítóit, már megint itt terjeszti nekünk a putyini propagandát. Most azonban felhívok mindenkit, hogy tegyen eleget észak-atlanti szövetségesi kötelességének és a poszt utáni kérdőíven is tiltakozzék az oroszországi külügyminisztériumi szóvivő újabb provokációja ellen.

Éberség! Éberség! Éberség! Senkit ne tévesszen meg a főcsinovnyik külseje! A hivatkozott német lap szerinti szexi, okos, magabiztos szőke szépség valójában maga a patás ördög. Másként aligha tudná elérni, hogy a minden bizonnyal a galád Putyin által finanszírozott internetes szócső, a Rusnews24.com helyet adjon legutóbbi a nyilatkozatának. Ebben Zaharova nem átallja kommentálni az USA európai szárazföldi erőit vezénylő Ben Hodges tábornok kijelentését arról, hogy 2016 végéig előretolt, amerikai nehézfegyverzet-bázisraktárakat telepítenének Bulgária, Észtország Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia területére, 2017-ben pedig Magyarországra.

Zaharova nyilvánvalóan hazugságot terjeszt, amikor azt állítja: „Amennyiben tényleg megvalósulnak ezek az említett intézkedések, az Oroszország és a NATO között 1997-ben kötött alapszerződés megsértését jelentenék. Ebben ugyanis a katonai szövetség kötelezettséget vállalt arra, hogy nem fog állandó jelleggel elhelyezni jelentős haderőt az említett országokban”. Ezzel szemben lássuk az úgynevezet tényeket!

ELŐSZÖR Egyelőre vizsgálják, hogy egyáltalán létezik-e, s ha igen, akkor még érvényes-e a Zaharova által hivatkozott szerződés.

MÁSODSZOR Ha létezik és érvényes is a szerződés, a kelet-európai országok még nem voltak NATO-tagok a Zaharova által hivatkozott időpontban. Az orosz üdvöske tehát nem kevesebbet követel, mint azt, hogy az USA, mint az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének vezető ereje mondjon le az említett államok kérésének teljesítéséről egy olyan megállapodás alapján, amely állítólagos születésekor még is nem vonatkozhatott rájuk.

HARMADSZOR Az amerikai tábornok világosan megmondta, hogy a haditechnika állomásoztatására rotációs alapon, a lényegében folyamatos hadgyakorlatok miatt van szükség. Nevetséges tehát az állítás, hogy az amerikai hadsereg állandóan Kelet-Európában tartaná az eszközeit. Valójában azokat szüntelenül mozgatnák Nyugat-, illetve Kelet-Európa, sőt Amerikai között.

NEGYEDSZER A szőke ciklonnak arra a kijelentésére, hogy annak idején az orosz fél önkéntesen vállalta és teljesítette saját fegyverzetének a kelet-európai és a baltikumi országok területéről való kivonását, az a válasz: beszéljék ezt meg Gorbacsov bajtárssal. Már nehogy a washingtoni kormányzatot tegyék felelőssé saját vezetőjük hülyeségéért!

ÖTÖDSZÖR Ha valaki üldözési mániában szenvedve azt a légből kapott állítást terjeszti, mint Zaharova is, hogy az USA az úgymond nem létező orosz fenyegetés ellen fegyverkezik, annak mindenekelőtt azt javasoljuk: kezeltesse magát. Katonai közösségünk alapszerződése is világosan kimondja, hogy nincsenek támadó szándékaink, célunk csupán a tagországok szabadságának és biztonságának védelme.

HATODSZOR Már-már háborús uszítással felér, amivel a nagyságos asszony szintén előállt, hogy Washington új hidegháborút kockáztat és erőltet rá a világnak erre a katonai szempontból egyik legnyugodtabb régiójára. Éppen ezért követeljük, hogy miután neurológiai bajaiból kigyógyult, Maria Zaharova hagyja abba a Kreml sanda céljai érdekében való hisztériakeltést! [Alt Gr x] #

FOTÓ: Maria Zaharova (http://www.mid.ru/)

MEGJEGYZÉS: A poszt utáni vita azt jelzi, hogy lehetnek gondok az írás értelmezésével. Ezért javaslom, hogy mielőtt elhamarkodottan csökött értelműnek minősítene az olvasó, ismételten fussa át a szöveget, s hagyja, hogy a már az első olvasáskor is agyába fészkelődött gyanú teljesen elhatalmasodjék rajta a poszt valódi üzenetével, tartalmával kapcsolatban. Egyébként mindenki megnyugtatására: Zaharovát nem tartom patás ördögnek. Nem csak dekoratív külseje miatt nem, hanem briliáns vitakészsége miatt sem, amiről jó néhány tévévitából győződhettem meg az elmúlt hónapokban. Bár, ha jól meggondolom, a briliáns vitakészség akár ördögi tulajdonság is lehet... (Hoppá! Ez már megint kétértelműre sikerült. De ez van! Szilveszter van! Azért az alábbi szavazás kérdéseit vegye csak mindenki komolyan!)