Az Euronews felosztja Európát

 A kontinens megosztását erősíthetik, ha nem kapnak észbe.

kertattilaeuronewsx.jpg

Kert Attila, az Euronews televíziós csatorna magyarországi részlegének főszerkesztője igazolta, amit egy ideje sejtek: az Európai Unió tévéjénél egyre nagyobb befolyást szereznek a külön utasság hívei. A Klubrádió december 29-ei, Megbeszéljük… adásában Bolgár György szembesítette a főszerkesztőt Spiró György író, illetve a betelefonáló hallgatók két nappal azelőtti felvetéseivel. Ezek szerint megváltozott a televízió Magyarországgal foglalkozó híreinek tartalma. Mintha azok a magyar kormány szempontjait tükröznék. (Archívum: 2017.12.29 17:05:00)

Kert Attila elmondta, hogy az addig tizenhárom nyelven közreadott egységes műsor tizenhárom – későbbi helyesbítése szerint tizenkét – csatornává változott idén májustól. Magyarországon a magyar nyelvűt továbbítják a közönséghez a kábelszolgáltatók. A magyar csatorna főszerkesztője előbb határozottan kijelentette: „Semmi nem változott azóta. (…) Tartalmilag ugyanaz a kínálat mindenütt”. Igen ám, de mindjárt ezzel ellentétes adatot is közölt, amikor így fogalmazott: „A tizenkét nyelv(en készült adások) tartalma 80-85 százalékban megegyezik”. Ehhez viszont azt tette hozzá, hogy a magyarországi történésekkel kapcsolatos tudósítások az adások egy vagy két százalékát teszik ki.

Valami biztosan nem stimmel a számokkal. De spongyát rá, mert ezekhez képest legalább azt a felvetést cáfolta határozottan, hogy a magyar kormánynak beleszólása lenne a műsor szerkesztésébe. Az ilyen megnyilatkozásokat „projekciónak, beleképzelésnek” minősítette a főszerkesztő. Viszont mintegy mellékesen megjegyezte, hogy 2018-ban „ha sikerülnek a terveink, lesznek kifejezetten magyarországi közönségnek szánt műsoraink, de azokban is, ha lehet, kerülni fogjuk a direkt belpolitikai témákat, s inkább a világ ügyeivel foglalkozunk”.

Értem én, hogy a szándék ez, de ha mindent végiggondolok, mintha az Euronews is lassan belesüllyedne az európai közösséget egyre inkább jellemző megosztottság mocsarába. A Wikipédia még úgy tudja, hogy az Euronews egy többnyelvű, páneurópai (!) hírcsatorna, amely tizennégy (!) nyelven érhető el. Most meg többen azt érzékeljük, hogy a páneurópaiság helyett szép lassan teret nyer benne a provincialitás. Az a provincialitás, amivel egy 2013-as interjúban maga Kert Attila jellemezte a magyarországi közéleti műsorokat.

Eddig sokan azzal hitegettük magunkat, hogy az európai csatorna valamiféle egységes európai közösségi kép alapján próbálja megjeleníteni a világot. Ennek azonban immár ellentmond – legalábbis ellentmondhat –, hogy az országonkénti szempontok gyorsuló ütemben jutnak érvényre benne. Talán a nézettség növelésének szándéka miatt. Talán a csatorna tulajdonosai abból indulnak ki, hogy ha az egyes országokra fókuszáló adásokban több lesz a helyi téma, az az adott országban, az adott nyelvi közösségben nagyobb nézőszámot generál. Hogy aztán a hirdetési bevétel növelésének oltárán apránként áldozattá válhat az egységes Európa, az egységes európai felfogás megteremtésének gondolata, ami az alapítók feltételezhető szándéka lehetett 1993-ban, az mintha elsikkadna.

Nem mintha minden hibátlan lenne ezekben az adásokban. Például a Bekiáltás blogon is többször szóvá tettem azt az egyoldalúságot, amivel a kelet-ukrajnai háború eseményeiről éveken át szinte kizárólag a kijevi kormány kommünikéire alapozva számolt be a helyi tudósító. Márpedig ha egy területen hosszú időn át következetes elfogultságot érzékel az ember, akkor hajlamos azt hinni, hogy ez más, általa kevésbé ismert ügyekben is így lehet. Az esetenként ordító befolyásolási szándék – akár csak a hírek közötti válogatással, vagy az interjúalanyok tendenciózus szempontokat tükröző kiválasztásán keresztül – gyakran kifejezetten felbosszantott.

Végül mindig azzal nyugtattam magam, hogy ők sem léphetik át saját árnyékukat; egy meghatározott értékrend közvetítése érdekében finanszírozza őket Brüsszel. Ezzel szemben ott volt az a nyereség, hogy a határai közé zárkózott magyar világból, ahol immár csupán néhány témára korlátozódnak a külpolitikai hírek, végre magyarul is kap az ember némi áttekintést a külföldön történtekről. Még ha erős ideológiai-politikai, illetve földrajzi szűrőkön át is. Aztán meg itt volt a nyelvgyakorlás lehetősége. Annak idején csak a távkapcsolót kellett átállítani, s az először magyarul hallott híreket negyedórával-félórával később angolul és franciául is meghallgathattam. Ez egyáltalán nem technikai kérdés, amint azt a Klubrádiónak adott mostani interjúban Kert Attila beállította.

Pompás volt az is, hogy miután megvásároltam és felszereltettem a fővárostól távoli nyaralónkban a Brüsszel által szorgalmazott, az áttételesen kormányzati hatáskörbe tartozó Mindig TV antennáját, az Euronews a Budapesten megszokott módon kapcsolt be a nagyvilág folyamataiba. Amikor reggel és este belenéztem a tévécsatorna hírfolyamába, arra is gondoltam: ha a kis faluban egy nehéz sorsú családba született gyerek idegen szót akarna hallani, akkor erre a szociális alapon is elérhető Mindig TV segítségével, az Euronews-on keresztül módja van. Persze az örömöm csak a következő tavaszig tartott. Amikor a tél elmúltával ismét beüzemeltük a házat, kiderült, hogy kivették az ingyenes kínálatból a csatornát.

Ez is tükrözi a hazai (kormányzati) intézményrendszer kontraproduktív működésének következményeit. Amit viszont Kert Attilától, a magyarországi főszerkesztőtől most megtudhattunk, abból az derült ki: az Euronews vezetőit sem különösebben érdeklik a magasztos elvek. Mi több, úgymond technikai okok miatt, az egyes országokra szabott szempontok szerint osztják fel Európát. Márpedig ezzel az emberek nemzeti határok közé zárását, a kontinens politikai megosztását erősítik, akár tudatában vannak ennek, akár nem. Hamarosan már brüsszelezni sem kell, s teljesül a szakadárok kívánsága, amihez a maguk módján az európainak indult hírcsatorna vezetői is hozzájárulhatnak, ha nem kapnak időben észhez. #

CÍMKÉP: Kert Attila a magyar részleg főszerkesztője – Okkal nevezte provinciálisnak a magyar televíziós közéleti műsorokat