BEKIÁLTÁS: Mellélőtt a Petőfi-sorral Varga Judit

A költő az ellenkezőjét képviselte annak, amit a miniszter vele akart hitelesíteni.

vargajudit2020-03-15facebookuzenet.jpg

A „Varga Judit könnyedén veszi” című minapi jegyzetemnek eredetileg volt egy mellékszála, amit végül mellőztem. Azzal mentettem el a szöveget, hogy néhány nappal később önálló dolgozatként is megállhat a lábán. Az igazságügyi miniszter Petőfi Sándornak ezt a sorát emelte május 18-i Facebook-cikkének élére:

„Az idő igaz, s eldönti, ami nem az.”

Ebből kiindulva azt vezettem le másnapi jegyzetemben, hogy ha formálisan meg is szűnik a rendkívüli jogrend Magyarországon, amit a miniszterelnök immár kétszer is megígért, a felhatalmazási törvény időszakában született jogszabályok, vagy egy részük, érvényben maradnak. Márpedig ezzel Orbán Viktor ténylegesen egyszemélyi hatalma, tekintélyelvű rendszere tovább épül.

♦ Nem áll helyre a lebontott demokratikus intézményrendszer.
♦ Nem szűnik meg a pártok, a parlament látszatszerepe, a kultúra és a civil társadalom működésének kormányellenőrzés alá vonása.
♦ Nem vesz fordulatot az orbáni politika, amely a globális és a nemzeti nagytőkét szolgálja ki a dolgozók tömegei ellenében, akiket egyszersmind a világkapitalizmus és az EU olcsó munkaerő-gazdaságába integrál.

♦ Nem változik a rezsim politikai és kulturális arculatának szélsőjobboldali jellege, aminek neohorthysta, sérelmi, kirekesztő és idegenellenes, etnicista, a fajvédő hagyományokat élesztgető emlékezet- és kultúrpolitikája fiatalok nemzedékeit rontja meg.

Mindehhez képest – aminek részletes kifejtését az Eszmélet folyóirat 124. számának 182. oldalán is megtalálja az érdeklődő – szerintem is helyesen állapítja meg Zöldi László a mai, május 22-i blogbejegyzésében a Petőfi-idézetről:

Varga Judit nem jó helyen keresett magának és kormányának igazolást.”

Ez volt az általam korábban rögzített, fentebb hivatkozott, félretett elmélkedésem üzenete is. Azzal a különbséggel, hogy Petőfi más versére is kiterjesztettem, miszerint gyakran hamisít, aki a költőgéniusz művét nem egészében értelmezi. A Varga Judit által a „Voltak fejedelmek…” című költeményből kiemelt sor sem azokról szól, akiknek tetteit majd az idő igazolja, hanem ellenkezőleg: azokról, akiknek magas és fényes emlékoszlopai örök átokként, sötét súlyként nehezülnek a nemzetükre. Ehhez képest ezzel érvelni Orbán Viktor politikája mellett, enyhén szólva félreértés, minimum mellélövés. Ugyanúgy, mint amikor ezt a Petőfi-sort önmagában idézi valaki:

„Ha a föld isten kalapja, / Hazánk a bokréta rajta!”

Úgy beszél rólunk a költő „A magyar nemzet” című alkotásában, mint akinek nincs párja a földkerekségen. De csak látszólag. Mert csupán annak keblét dagasztja a szöveg, aki nem jut tovább. Petőfi Sándor ugyanis ellenpontozza a túlzó, s már csak emiatt is gyanús, hasonlatot. A hevült bevezető után arra a következtetésre jut, hogy hiába a sok érték ebben az országban, ha lakóinak jelentékeny része Mégis rongyos, mégis éhes, / Közel áll az elveszéshez”. Szellemi értékei pedig

„Porban, sárban érnek véget, / Vagy az ínség zivatarja / Őket messze elsodorja, / Messze tőlünk a világba, / Idegen nép kincstárába, / És ha ott ragyogni látjuk, / Szánk-szemünket rájok tátjuk, / S ál dicsőséggel lakunk jól, / Hogy ez innen van honunkból.”

Lám, ha nem csak az unalomig ismételt, kiragadott részlettel ringatjuk ábrándokba magunkat, eljutunk a ma is aktuális következtetéshez: 1846, a költemény megszületése óta nemigen változtunk. Csak keringünk ebben a számunkra lassan csapdának bizonyuló Kárpát-medencében, ha azt gondoljuk, mi vagyunk a világ közepe. Esetleg a bokréta isten kalapján. Amint azt, immár több nemzedékre visszamenően, politikusaink szuggerálták és szuggerálják belénk, semmibe véve a költő, s általában nagyjaink valódi üzenetét. Mint azt Varga Judit igazságügyi miniszter is tette a minap. #

CÍMKÉP: Varga Judit 2020. március 15-én is üzent a Facebookon. Akkor Kossuth szavaival: „A nemzet nem bízhatik másba, mint saját erejébe.” Most már csak az a kérdés, kiket fogadnak be a nemzetbe, vagy űznek ki onnan, a mai nagyurak? (Fotó forrása: Varga Judit videója)