El a kezekkel az egyházaktól!

Együtt érzek a prímás úrral nagy gondjában, mert magam is bajban lennék, ha az állam minden ügyembe beleütné az orrát.

bibliavizsolyi.jpgA leghatározottabban visszautasítom az egyházak elleni aknamunkát! Osztozom Erdő Péter bíboros úr megrettenésében, amivel hírét vette, hogy a kormány már megint új törvényt készít elő a vallásszabadságról és az egyházakról.

Sietve leszögezem: nincs egyedül küzdelmében. Egyetértek azzal a nézetével, miszerint már az is túlzás, ami az iskolák egyházi kézbe adása körül zajlott. És Önnel együtt kikérem magamnak, hogy suttyomban „az iskolákhoz hasonlóan, vagy még nagyobb mértékben ilyen folyamat valósuljon meg a szociális intézményekkel is.”

El a kezekkel az egyházaktól! Mert lám mégiscsak kibújt a szög a zsákból! Akik a „Térdre, csuhások!”-kal kezdték, most az eddiginél is több szociális intézmény működtetésével akarják megterhelni isten igéjének földi letéteményeseit. Hogy aztán mossák kezüket, és a nőttön növekvő panaszáradat miatt az egyházakra mutogathassanak... 

Együtt érzek a prímás úrral nagy gondjában, mert magam is bajban lennék, ha az állam minden ügyembe beleütné az orrát. Hát ha még egyik napról a másikra nem csupán a kényelmemet, a jólétemet, a tekintélyemet szolgáló épületekkel és milliárdokkal látna el, hanem arra kényszerítene, hogy e javakat immár a társadalom minden elesettjével megosszam!

Ezért szerényen csatlakozom eminenciás úrhoz, aki az állam és az egyház szétválasztását hirdetve most leszögezte: „ellenkezik az állam világnézeti semlegességének elvével, hogy ingyenes használatba, vagy ajándékként állami és önkormányzati intézményeket adjanak át akár szabadon, akár önkényesen meghatározott egyházaknak.”

Igazán nem a kötözködés szándékával, de hadd jegyezzem meg: a világból sokan és sokszor figyelmeztettek arra, hogy túlvállalják magukat az egyházak, s hogy nem lenne szabad az állam feladataiból ilyen mértékben részt vállalniuk. De az már mégis hallatlan lenne, ha minden nyomorult gondja rájuk szakadna, bármit is mondott erről Jézus Krisztus. Mert senki ne értelmezze helytelenül a Megváltó szavait!

No, de jobb későn, mint soha! Most végre bíboros úrral együtt fogjuk követelni, hogy Magyarországon a gyerekeket világnézeti semlegesség jegyében oktassák. És hirdetjük a jövőben az ön szavaival is, hogy a betegeknek, a szociális gondozottaknak egyaránt joguk van a világnézetüknek megfelelő ellátáshoz. Tehát, el a kezekkel a polgártoktól!

#