BEKIÁLTÁS

Utolsó kommentek:

A varázsló születésnapja 2019.09.22. 11:49:43

Szánjuk meg a posztert, és szánjunk rá néhány bekezdést, ha már hiába teszi címlapra az egyik mai kizsákmányoló által is tulajdonolt média.

' Az 1945 utáni megszállás körülményei közepette sem tolerálták az éppen érvényes dogmáktól eltérő nézeteket. De nem tolerálhatják őket a hatalom mai letéteményesei sem, hiszen bennük élesen felvetődik a másféle formában, ám mégis létező osztályellentét. A kizsákmányolóknak és a kizsákmányoltaknak az a hatalom által minden módon elfedni, eliminálni akart antagonizmusa, kibékíthetetlen ellentéte, amelynek kiélezett bemutatása az életmű alappillére. '

A nettó marxizmus megbékíthetetlen a világgal, ő kétféle embertípust ismer: a kizsákmányoló és a kizsákmányolt.

Százmillió 'kizsákmányoló' és 'kizsákmányolt' értelmetlen haláláért felelős közvetve és közvetlenül is ez az ideológia, de még a liberális demokráciák világában sem képesek de nem is akarnak szembenézni a valósággal mai követőik.

Attila személyes fejlődéstörténete ettől az egyszerű marxista áfiumtól épp abba az irányba mutat, amiről oly becsmérlően ír a poszter.
Mintha különösebb jelentősége lenne egy szalézis oldalnak, ami nem túl színvonalasan, kissé erőltetetten Attila 'istenes' verseit emeli ki, kommentálja.

De hogy ezt miképpen lehet a regnáló hatalom 'kisajátítási kísérletének' vizionálni, az nehezen felfogható még a szerző felé indokolhatatlanul nagy jóindulattal sem.
Hagyjuk már meg egy kifejezetten vallásos, keresztény, a rászorulók felé gyakorlati elkötelezettségú közösségnek, hogy Attilának ezt az oldalát emeljék ki.

És erre minden okuk meg is van.

Attila a marxista tévedéseitől sokkal közelebb jutott élete során az 'Istenhez', mint ahogy a poszter gondolná.

"NEM EMEL FÖL

Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, Istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.

Fogj össze, formáló alak,
s amire kényszerítnek engem,
hogy valljalak, tagadjalak,
segíts meg mindkét szükségemben.
Tudod, szivem mily kisgyerek -
ne viszonozd a tagadásom;
ne vakítsd meg a lelkemet,
néha engedd, hogy mennybe lásson.

Kinek mindegy volt már a kín,
hisz gondjaid magamra vettem,
az árnyékvilág árkain
most már te őrködj énfelettem.

Intsd meg mind, kiket szeretek,
hogy legyenek jobb szívvel hozzám.
Vizsgáld meg az én ügyemet,
mielőtt magam feláldoznám.

1937. febr."

(AZ ISTEN ITT ÁLLT A HÁTAM MÖGÖTT...)

Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot
..............................................
..............................................

Négykézláb másztam. Álló Istenem
lenézett rám és nem emelt föl engem.
Ez a szabadság adta értenem,
hogy lesz még erő, lábraállni, bennem.

Ugy segitett, hogy nem segithetett.
Lehetett láng, de nem lehetett hamva.
Ahány igazság, annyi szeretet.
Ugy van velem, hogy itt hagyott magamra.

Gyönge a testem: óvja félelem!
De én a párom mosolyogva várom,
mert énvelem a hűség van jelen
az üres űrben tántorgó világon.

1937. szept.-okt.

A marxisták valóban nagyon szerették volna eszközül felhasználni Attila költészetét, nem ment nekik.

A most regnáló hatalomnak szerencsére van annyi esze, hogy ráhagyja Attilát azokra, akikre maga a költő is utalt:

Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret,
mivel a semmiben hajóz
s hogy mi lesz, tudja, mint a jós,

mert álmaiban megjelent
emberi formában a csend
s szivében néha elidőz
a tigris meg a szelid őz.

1937. május-június

Hogy szerzőnk szívében mikor időz el a szelíd őzike, azt jó lenne tudni.

Bejegyzés: A megtűrt József Attila

Kabai Domokos Lajos · www.bekialtas.blogspot.hu 2018.06.25. 11:58:06

@LakingerBélaZsebcirkáló: A zsebrádióhoz. Látja, ebben áll a fantomság természete! Fogalmam sincs hány éves, milyen előélete volt, hol élt - a fővárosban-e vagy vidéken és így tovább. Mert ha már a fővárosban legalább kamasz fejjel élte át a forradalmat, vagyis idősebb nálam, hiszen '56-ban még csak óvodás voltam egy faluban, akkor mindent másként lát. Egyébként megjegyzem, a kis rádiónkon apám néha megkísérelte befogni a SZER-t, de igencsak zavaros volt az adás, egy általános iskolás gyereknek ez nem sokat mondott. Aztán, minthogy jól úsztam, hetedikes koromban már Debrecenbe jártam edzésre úgy, hogy az iskola, a vonat és az uszoda között telt az életem. Ez nem igen volt alkalmas a SZER hallgatására. Később, az ismerősöknél az olcsó albérlet nem volt felszerelve rádióval. Ha akartam, átmentem a tulajékhoz rádiót hallgatni, netán tévét nézni, ha nem zavartam őket. Pénzem pedig még ruhára is alig volt. És még nem is említettem a kétéves katonaságot, ami mint köztudott megint csak a SZER hallgatásához teremtette meg a feltételeket. Mindig elképedek, hogyan tesznek személyeskedő megjegyzéseket egyesek úgy, hogy fogalmuk sincs a másik ember valóságos körülményeiről, csupán saját élethelyzetüket vetítik ki a másikra.

De itt van az a szöveg, amit erről az ön által inspirált cikk után megjegyzésként csatoltam. Ám, ha nem haragszik, ennyi időm már nincs erre a beszélgetésre, és már nem is jövök vissza erre a felületre. Ha kérhetem, ne ragadtassa el magát, és ne fasisztázzon le, talán maga sem véve észre, hogy mit cselekszik! Igen, bármennyire is neheztel, a radír ilyenkor működésbe lép, mert azért mindennek van határa.

MEGJEGYZÉS: És ha valaki azt állítja, amint a minap megtörtént, hogy de ott volt a sustorgó, füttyögő, hol felerősödő, hol elhalkuló Szabad Európa, meg az Amerika Hangja rádió, az vagy nem ismerte az akkori (vidéki) Magyarországon élők életét, vagy már elfelejtette, ha ma arról értékezik, hogy ezek a propagandaadók képesek lettek volna az egész szocializációs folyamat ellensúlyozására. Olyan emberként írom ezt, akinek a Hajdú-bihari Naplóban a hetvenes évek közepén megjelent, a magyar valóságot kendőzetlenül, de nem ellenzékinek szánt cikkei – hiszen ezt a fogalmat a magyar viszonyok közepette csak nemzetközi összefüggésben értelmezte a magam fajta, szellemi értelemben messziről jött, abban a rendszerben szocializálódott gyakornok – gyakran bekerültek a Szabad Európa sajtószemléjébe, akkor magam sem mindig értettem, miért. Ja, hogy elsőként írtam az országban a kábítószer-problémáról, ami miatt – mint rovatvezetőm rendszerváltás utáni monográfiájából megtudtam – a pártközpont el akart távolíttatni a pályáról, ám a szerkesztőség úgy védett meg, hogy arról nem is értesültem, hogy témáim között az alkoholizmus, a munkásegészségügy, a több területen folyó visszaélések, a szociális nehézségekkel küzdők riportokban bemutatott élete, s hasonlók is szerepeltek? Nem gondoltam, hogy ez valami nagy tett, s főleg nem, hogy ezzel a rendszer alapjait ásnám alá. Csupán őszinte voltam a látottak lejegyzésékor, amint ebben a blogtérben is próbálok az lenni - természetesen a tévedés kockázatával. # #

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!

Kabai Domokos Lajos · www.bekialtas.blogspot.hu 2018.06.25. 11:30:04

@Jakab.gipsz: A matek sosem volt az erősségem. Ezzel együtt a látszólag naiv értelmiségi attitűdöt felvállalom. #

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!

Kabai Domokos Lajos · www.bekialtas.blogspot.hu 2018.06.25. 11:28:06

@LakingerBélaZsebcirkáló: Egyik kommentelőre sem. NER-lovagokat írtam. Anno Csintalan Sándort sem a kommentelők rohanták le, hogy a tévészékház (vagy a Reistag) felgyújtásáról már ne is beszéljek.#

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.06.25. 10:29:32

@Kabai Domokos Lajos:

Ők nevezték el így magukat a 90-es évek elején.

Igazad van: a liberális nem lehet baloldali, az alapállás ellentétes.

Mo-on közszolgálati média sose volt, mindig a kormányé volt, kivéve Antall idejét, amikor meg az SZDSZ pártmédiájaként üzemelt.

Bejegyzés: Nyárspolgárok és fantom-kommentelők

Kabai Domokos Lajos · www.bekialtas.blogspot.hu 2018.06.25. 10:26:18

@maxval balcán bircaman: Az első részben egyetértünk, csak a szóhasználatban nem. Ha a ballib sosem volt baloldali, akkor miért nevezi bal-nak, s nem csak liberálisnak? Az átverés ugyanis itt kezdődött: az emberekben azt az érzést keltették, hogy azok a pártok és médiumok baloldali, vagyis szolidaritás alapú értékeket vallanak, pedig a neoliberalizmus szálláscsinálói voltak. Nem mintha a mostani állampárt nem ilyen lenne nemzeti retorikával fedve el a lényeget.

A tömegekhez eljutó liberális médiafelületek viszont gyakorlatilag eltűntek, legfeljebb egy szűk réteghez jutnak el, amin nem segít az internet. (Nekem, magamnak is hiányzik egy olyan az eseményeket magyar szemszögből többé-kevésbé megbízhatóan rendszerező, néhány oldalon jól áttekinthető napilap, mint amilyen a Népszabadság illetve a Magyar Nemzet volt. Ezt nem pótolja a minőségi tartalmat folyamatosan a bulvárrral véletlenszerűen keverő internetes újság, amelynek főoldalain állandóan változnak a címek. A magyar lakosság passzivitása is ludas persze, de amíg főleg vidéken minden elérhető csatorna a kormányfamulusok által összeállított híreket nyomja, amíg az összes megyei lap és az ingyenes bulvár a kormány szájíze szerint megszűrt információkkal mossa át az emberek agyát, amíg az elmúlt két évben csak kormányzati uszítással találkoztam az óriásplakátokon bármerre is jártam az országban, addig értelmezhetetlen az a módszer, amely újságcímet, tévécsatornát állít egymással szemben.

Ami az ATV-n, vagy a Hírtévén folyik, annak az értékrendje is kérdéses. Érzékelem, hogy az Index is kezdi mellőzni a kormányt bíráló írásokat, a Mandiner tartalma a választások időszaka óta igen furmányosan változott, nagy elemzéseiben, amelyek elsősorban orientálják a gondolkodó embereket, nem találni baloldali, illetve neoliberális megszólalót. Az, hogy beszámolnak, részleteket vágnak be az álellenzék pattogásairól, még nem azt jelenti, hogy baloldali értékrend érvényesül bennük. Annak ugyanis az az egyik mércéje előttem, hogy a tudáshoz, nem csak a politikai tudáshoz, való hozzájutás esélyegyenlőségét teremteni meg. Ez lenne a nem létező közszolgálat feladata. De most az a helyzet, hogy ami egyetemes érték megjelenik benne, az is késő éjszaka, amikor a dolgozó ember már alszik. És így tovább, és így tovább. #

Bejegyzés: Nyárspolgárok és fantom-kommentelők

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.06.25. 06:44:18

@Kabai Domokos Lajos:

Ballib médiamonopólium volt végig a 90-es években. Ez szimpla tény. Mekkora rikoltozés is volt annak idején a Heti Válasz miatt - hogy hogyan mert Zorbán lapot csinálni, ismerős?

Teljesen következetes vagyok: a ballib sose volt baloldali.

Ma egyensúly van, a médiák kb. fele nem-ballib, felük ballib. Ez vitát jelent.

Bejegyzés: Nyárspolgárok és fantom-kommentelők

Kabai Domokos Lajos · www.bekialtas.blogspot.hu 2018.06.24. 23:52:14

@maxval balcán bircaman: A baloldali es a liberális megtévesztő összevonását magam is félrevezetőnek tartom a magyar viszonyok között. De akkor miért nem következetes? Messzemenően egyet értek azzal, hogy amit nálunk baloldalinak mondtak, az alapvetően neoliberális volt. Befolyásos baloldali tömegmédia nem volt, amnt ezt sokszor leírtam, mint ahogy az Mszp egésze sem szolidaritásalapú baloldali értékeket képviselt. Mai kiüresedése szrintem erre vezethető vissza. Na most, ha azt írja, hogy a ballib médiák nem baloldaliak, akkor miert beszél mégis ballib médiamonopoliumról? Milyen erősödő vitákra gondol? Én ezt nem érzékelem. Főleg nem igazán nagy tömegek érdeklődését kiváltókat nem veszek észre. Győzzön meg ennek ellenkezőjéről!#

Bejegyzés: Nyárspolgárok és fantom-kommentelők

LakingerBélaZsebcirkáló 2018.06.24. 23:19:29

@Jakab.gipsz: "Itt viszont elvi korlát van, egy intellektuális potenciál gát."

Köszi, megtaláltad a jó kifejezést számomra, miértis nem tudom cseppet sem komolyan venni kommentjeidet :))
De remekül tolod, az vitathatatlan.
Hogy @Kabai Domokos Lajos: miért hezitál még mindig ezzel kapcsolatban, azt én nem tudhatom. Talán megijedt attól a gondolattól: Te valamit tudhatsz, amit ő nem :)

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!

Jakab.gipsz 2018.06.24. 23:00:43

@Kabai Domokos Lajos: + @LakingerBélaZsebcirkáló:

Tudnotok kell a következőket, az olyan eredendően jósszándékú alapjába véve tisztességes emberek fejét lehet a legkönnyebben, át verni, ( át baxni, ez így egyértelműbb), mint amilyenek ti is vagytok sokakkal egyetemben. Azért mert el sem tudjátok képzelni a közönséges bűnözők végtelen cinizmusát, (na-ná nincs semmiféle tapasztalatotok), azt az örömöt amit akkor éreznek amikor a balekot, úgy húzzák le, hogy az hálás nekik. Ez a tökéletes bűn cselekmény. aminek valamennyien az áldozatai vagyunk.

Lajos, szakadj már le végre erről "juj csak diktatúra ne legyen", ajvékólásról, olyan szűk a látóköröd mint egy nagy csoportos óvodásé, aki még csak, a mikulás és a krampusz között, tud dönteni.

Azért mert a xx. század csak arról szólt, hogyan változtassák meg okoskodó emberek a keresztény világnézetűek identitását. Éspedig úgy, hogy az eredendően két bites, " mikulás vagy krampusz" dilemmájává, egyszerűsödjön le, főleg a természettől elszakadó város lakók számára. Ez mára világ jelenség, és a globalizmus hozadéka. Olyan hozadék ami meg követel egy, rendet és fegyelmet, pusztán egy szűk térbe összezsúfolódott, a sokaság tényből kifolyólag.

Noha a háború ami zajlik, látszólag a demokráciáról, a lelkiismereti és a szólás szabadságáról szól , valójában egy teológiai-filozófiai háborúról van szó, a hatalomért, amely a sokaság figyelmét manipulálja.

Itt viszont elvi korlát van, egy intellektuális potenciál gát. Ami potenciál-gát, csak roppant nehezen érthető matematikai tételek formájában áll a rendelkezésünkre, ezért nem értitek.
Ezért nem értitek azt a nyelv-játékot amely elfedi az ész-játékát.

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!

LakingerBélaZsebcirkáló 2018.06.24. 22:31:38

@Kabai Domokos Lajos: nem is volt szándékomban meggyőzni, elég lenne, ha csak egy gondolatkísérletig eljutna.
Már ha tényleg a tartalmat nézné...

"velem ellentétben, akit már a barátai is féltenek az itteni posztjai miatt, attól tartva, hogy valamely forrófejű NER-lovag bosszút áll rajtam. "
:)
Melyik olvasójára, kommentelőjére gondol?

" Mindannyiuk közös jellemzője, hogy véleményüket következmények nélkül fejthetik ki "

Erről a blogról kiradírozottak vélhetően másképp vélekednek, talán nem véletlenül.
Jobb, ha számot vet azzal, hogy ide jutottak a mai blogszféra toleráns bloggerei.
kettőspontbezárójelbezárójel

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2018.06.24. 22:21:51

Baloldali média 2010 előtt is alig volt.

A ballib médiák ugyanis nem baloldaliak.

A viták viszont egyre erősödnek: ez a pozitív hatása a ballib médiamonopólium megszűnésének.

Bejegyzés: Nyárspolgárok és fantom-kommentelők

Kabai Domokos Lajos · www.bekialtas.blogspot.hu 2018.06.24. 18:11:35

@LakingerBélaZsebcirkáló: Sajnos, nem győzött meg. Úgyhogy kisebb változtatásokkal megismétlem a szöveget önálló posztként is. A fantom-kommentelő kifejezéstől sem tudok eltekinteni, mert önnek, sok más társával együtt, neve és arca csupán önmaga számára van, hiszen itteni nevét is Moldovától (Lásd: A "Lakinger Béla" zsebcirkáló című kötetet) kölcsönözte. Félreérthetetlen utalásokból gyakran tapasztalom azt is, hogy ugyanazon fantomok több nevet is használnak, emiatt a legritkább esetben figyelek az álnevekre. Ez annál kevésbé lehetséges, mert az évek alatt bizonyára néhány száz fölött volt már a különféle nickname-eken hozzászólók száma. A tartalmat nézem, de nem az érdekel ki írta, minthogy akárki lehet és számomra személytelen. Mindannyiuk közös jellemzője, hogy véleményüket következmények nélkül fejthetik ki - aminek persze lehetnek egzisztenciális vagy politikai okai ebben a nagy szólásszabadságban - velem ellentétben, akit már a barátai is féltenek az itteni posztjai miatt, attól tartva, hogy valamely forrófejű NER-lovag bosszút áll rajtam. Jobb, ha számot vet azzal, hogy ide jutott a mai Magyarország! #

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!

LakingerBélaZsebcirkáló 2018.06.24. 16:57:16

@Kabai Domokos Lajos:
figyelmetlen voltam magam is, pedig csak idéznem kellett volna hozzászólásának elejéről:

"Amúgy az egészet inkább csak magamnak írtam, ha már megadatott, hogy a szűklátókörűséggel szemben megkísérelhetek - reménytelenül és nyilván értelmetlenül - észérveket állítani."
kettőspontbezárójelbezárójel

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!

LakingerBélaZsebcirkáló 2018.06.24. 16:49:07

>>>

Ha szabadna elhelyezni valahol máshol a magamfajta kommentet, talán épp a másik oldalon lenne a helye, ahol az egyre ingerültebb, mértéket, néha méltóságot is vesztő médiamunkások irracionalitásba hajló félelemgerjesztései, hiszterizálási kísérletei ellen szólnának fel, mielőtt meggyújtanák a mágját a boszorkánysággal (kommunista, rákosista, kádárista, horthysta, fasiszta,náci,antiszemita,autokrata,diktatórikus, lehet folytatni) vádolt rendszer és azok aktuális vezetői előtt.
De mivel az irracionalitás miatt a racionális megközelítésnek ilyen környezetben nincs helye, így abba is hagynám.

Mert ahogy írja:
"Csakhogy az érdemi, az ellentétes nézeteket egy és ugyanazon médiafelületen ütköztető viták gyakorlatilag megszűntek Magyarországon. (Nyugaton is visszaszorulóban vannak azzal összefüggésben, ahogy a mind általánosabb, régóta tartó és még sokáig elhúzódó társadalmi válság a populizmusoknak kedvez.)"

Egyrészt azok a viták olyan nagyon nem is történtek meg, mivelhogy a döntően balliberális médiavilágban érthetően ezek teret nem kaptak.

Ennek a következménye, amit Ön is helyesen ismer fel:

" Ha valaki egyáltalán megszólal, nagyrészt a saját közegében mondja a magáét a sajátjainak."

Másrészt meg a liberális világ felől nézve mindmáig nem történt meg legalább a reális szembenézés (ha már az opponens 'jobboldal' gyakorlatilag ki volt rekesztve az egyenlő feltételekkel megvívható vitákból) azzal: valójában mi vezetett oda, hogy a leegyszerűsítő ugynevezett 'populizmus' ekkora teret hódított el.

"Arra azonban jó, hogy láthatóvá válik, milyen irányban szabadulnak majd el a sunyi indulatok, amikor elszabadulnak."

Szerették volna, sokan, nagyon.
De nem sikerült. Nem is fog.
Utaltam rá, véleményem szerint mi lehet ennek az oka (lásd kisegzisztenciák).

De hogy végre majdnem maradéktalanul egyet is érthessek Önnel:

"Baloldali médiafelület gyakorlatilag nincs, ráadásul a valóban baloldali elveket követő politikusok teljesen marginalizálódtak, ha még egyáltalán vannak, ilyen közírók alig akadnak. Ez minden, csak nem pluralitás, még ha annak látszatát ideig-óráig még fenn is tartják a hatalom birtokosai."

Persze már csak azt a kifejezést kellene egyértelművé tenni, Ön mit ért 'baloldali elvek' és politikusok alatt.
Nekem Kiss Péter jut talán eszembe, nagy befolyása nem volt a szocialisták vonalvezetésére, már ha baloldal alatt ezt a formációt értenénk. Szerintem sok közük nem volt hozzá, de ez nyilván szubjektív vélemény.

Ha kérhetném, a továbbiakban eltekinthetne a megbélyegző fantom-kommentelő titulustól.

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!

LakingerBélaZsebcirkáló 2018.06.24. 16:47:15

>>>
"Talán a fantom-kommetelők nem érzékelik, de már ezen az úton járnak, amikor – névtelenül – egy ilyen köztérben, mint ez a blog is IRRACIONÁLISAN FELTURBÓZOTT PRIMITÍV INDULATGERJESZTŐKNEK neveztetnek azok az értelmiségiek, akik a kutatás-, a szólás, a művészi kifejezés-megismerés szabadsága mellett állnak ki. "

Jóhiszemű leszek, csak figyelmetlenség lehet az oka, hogy két egymás utáni komment-bekezdést önkényesen úgy fordít, mintha a mostani akadémiai polémiára vonatkozna.

Hogy ne tekintsen rákosista izénak, ez volt az egyik összetartozó bekezdésem:

"Szerzőnk jól látja, még ezek a lenézően 'kisegzisztenciáknak' titulált választók kétmilliója, akik balga módon félrevezetve a mostani ellenzékre adták le szavazataikat legutóbb, nos még ők is tudják: valójában tényleg csak a mostani 'rendszer' az, akit támogatni érdemes.

Mert a liberális médiafelületek permanens gyűlölködése ellenére , vagy épp azért látják a valóságot.
Mert van annyi józanság bennük, hogy az eszüknek higgyenek, ne az irracionálisan felturbózott primitív indulatgerjesztőknek."

Ami pontosan arról szól: az a permanens gyűlöletkampány ami a mostani, harmadszorra is megválasztott hatalom képviselői ellen volt hangolva, nem érte el a célját, vélelmezem épp az ellenkező hatást váltotta ki a kisegzisztenciákban.

Az ezt követő bekezdés pedig konkrétan és szerintem elfogadható módon említette meg, mi is férhet bele ebbe a parttalan médiaszabadságba.
Ami korántsem a kurzus által lefedettnek mondható médiavilágból áll, de ezen már rengeteget lovagoltak médiaszakemberek.
>>>

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!

LakingerBélaZsebcirkáló 2018.06.24. 16:45:51

>>>

"Ezzel együtt szemrehányást tettem, mert megfosztottak a tájékozódás lehetőségétől, s így attól, hogy a generációnk jól mérje be honnan indul, s hova tarthat."

Elhiszem, hogy Ön 'abban az időben' jól félre lett vezetve. Talán még hitt is egy kicsit abban a szocializmusban. Nincs ezzel semmi probléma.
Ha jól emlékszem még Pozsgay Imre államminiszter úr is csak 89-ben jött rá, hogy 56 inkább népfelkelés-féle volt, mint e.forradalom.

De akinek volt rövidhullámú rádiója (lehetett bárkinek) , az nagyjából tudhatta az igazság majd minden szálát, 'félrevezetni' azt lehetett, aki hinni akart valamiben. Már a 60-as években is. Amikor Önt félrevezették és jól megharagudott érte később valakikre.
Számomra ezek a tipikus megtisztulásos-megvilágosulásos történeteket követő és a mostani -szerintem végtelenül egyoldalú, elfogult- ítélkezések az aktuális nemszeretem-kurzusról egy kicsit hiteltelenek. De ez az én problémám.
>>>

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!

LakingerBélaZsebcirkáló 2018.06.24. 16:40:00

>>>
" fantom-kommentelő" - írja, de mintha ezen már lett volna futva pár kör.
Nem, nem vagyok fantom, nevem, arcom van.

" Momentán a fantom-kommentelő által „józannak, valóságlátónak” nevezett magatartásuk ellenére – fájdalom – támogatásukkal zajlik Magyarországon az autoriter hatalom kiépülése, amely – megfelelő nemzetközi konstellációk esetén – támogatásukkal csaphat át a jövőben fasizmusba."

Ez is egy lehetséges vélemény, bár meglehetősen elfogult, szélsőséges.
Lengyel Laci bácsiétól már nem sokban különbözik.
Ne haragudjon, badarságokkal nem érdemes hadakozni, még egy komment erejéig sem.
>>>

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!

LakingerBélaZsebcirkáló 2018.06.24. 16:38:11

@Kabai Domokos Lajos: " Melyik nem felel meg a valóságnak? "
Valszeg mást értünk a 'valóság' és a 'vélemény' szavakon.
Menjünk végig, szavanként az inkriminált mondaton?
"a félművelt, a részben hitelből és virmanolásból élő, valójában bizonytalan jövőjű, ám a tutit annál inkább hirdető kisegzisztenciák"

Mind-mind lehetséges vélemény, semmi több.
És az én összegző véleményem az Ön véleményhalmazáról az, hogy szimplán lenézi őket.
>>>

Bejegyzés: Majd a Viktor megmondja!
süti beállítások módosítása