Mobilparkolás: Végre egy tisztességes válasz!

NemzetiFejlesztesiMiniszterium.jpeg„A bánatpénzt is mi fizetjük” címmel dohogtam július 1-jei bejegyzésemben arról, hogy miközben állami segédlettel újraosztották a mobilparkolási piacot, az állam képviselői nem foglalkoznak azzal, mi történik azokkal az összegekkel, amelyeket az autósok az Első Mobilfizetési Elszámoló Szolgáltató Zrt.-nél lévő folyószámlájukra befizettek, s ott vélhetően befagynak. Először az új üdvöskétől a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-től kaptam választ, amelyet „A Nemzeti Zrt. is tojik a fejünkre” címmel július 3-án tettem közzé. Most a másik címzett, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is válaszolt. Ez a levél viszont meglepően konkrét, s a benne foglaltak jól hasznosíthatók, bár a levél után, néhány megjegyzést azért megejtek tanulságképpen.

Tisztelt Domokos Lajos Úr!

Köszönettel fogadtuk mobilparkolással összefüggő megkeresését. Levelében az iránt érdeklődött, hogy a nemzeti mobilfizetési rendszer bevezetését követően a korábbi szolgáltatónál fennmaradt egyenlegének mi lesz a sorsa, illetve mit tehet a fel nem használt összegek visszaszerzése érdekében. Tájékoztatása szerint korábban az Első Mobilfizetés Elszámoló Zrt (EME Zrt.) ügyfeleként, előre feltöltött egyenleg útján vett igénybe mobilfizetési szolgáltatásokat.

Megkeresésére a következő választ adjuk.

Mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy az EME Zrt. az államtól teljes mértékben független magánvállalkozás, annak működésére, belső szerződéses viszonyaira és általában gazdálkodására az NFM nem rendelkezik befolyással, és azokkal összefüggésben kizárólag azokkal az információkkal rendelkezik, amelyeket az EME Zrt. honlapján közzétett, és így azt bárki – többek között Ön is – szabadon elérhet. Az Ön konkrét esetében ezért mindenképpen azt javasoljuk, hogy az EME Zrt. ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot, az EME Zrt-vel fennálló jogviszonyával kapcsolatban ugyanis kizárólag ők adhatnak hiteles információt, ebben az ügyben az NFM érdemben nem foglalhat állást.

A honlapján közzétett információk alapján az EME Zrt. profiljába más, a nemzeti mobilfizetési rendszer által le nem fedett mobilvásárlási szolgáltatások is tartoznak (pl. fesztiváljegy vásárlás, autómosóban történő fizetés, magánparkolókban való parkolás kifizetése pl. bevásárlóközpontokban, stb). Ez utóbbi szolgáltatások nyújtását a 2014. július 1-jén bevezetett nemzeti mobilfizetési rendszer nem érinti, azok továbbra is szabadon igénybe vehetők, az EME Zrt-nél feltöltött egyenleg feltehetően ezen szolgáltatásokra is felhasználható. Jelenleg meglévő egyenlegét tehát nagy valószínűséggel e szolgáltatások igénybe vételére továbbra is felhasználhatja.

Egyébként pedig az EME Zrt. honlapján közzétett legfrissebb Általános Szerződési Feltételek (lásd: http://www.fizessenmobillal.hu/tartalom/letoltheto_dokumentumok ÁSZF - 2014.03.03) szerint az Ügyfél 90 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja az EME Zrt-vel fennálló határozatlan időtartamú szerződését, a felmondási idő letelte után pedig a felek elszámolnak egymással, azaz pozitív egyenleg esetén az EME Zrt. visszafizeti a korábban feltöltött, fel nem használt egyenleget. (Lásd az ÁSZF 6.2. és 6.7. pont). 

Az NFM részére rendelkezésre álló nyilvános információk alapján az EME Zrt-nél lévő felhasználói egyenlegről tehát a fenti módokon lehetséges rendelkezni.

Ismételten fontosnak tartjuk kihangsúlyozni ugyanakkor, hogy ezzel összefüggésben közvetlenül az EME Zrt-t szükséges megkeresnie. Az NFM fenti válasza kizárólag az Ön tájékoztatását szolgálja, az az Ön és az EME Zrt. közötti jogviszony vonatkozásában nem tekinthető mérvadónak, továbbá nem célja, hogy Önt az EME Zrt-vel fennálló jogviszonya tekintetében bármilyen lépésre ösztönözze.

Levele végén érdeklődött továbbá a kényelmi díjak nemzeti mobilfizetési rendszerben való lehetséges csökkenéséről. Ezzel kapcsolatban jelezzük, hogy a nemzeti mobilfizetési rendszer szolgáltatásait jelenleg hat viszonteladón keresztül veheti igénybe országosan. Ezek között a viszonteladók között olyan szolgáltatók is működnek, amelyek szintén előre feltöltött egyenleggel, ugyanakkor internetalapon, azaz mobilalkalmazás segítségével teszik lehetővé a mobilparkolást. Az ilyen szolgáltatásoknál egyrészt nem kell SMS, vagy hívásdíjat fizetni a parkolás elindításához, illetve leállításához, azt ugyanis minimális adatforgalommal, az interneten keresztül kezdeményezi a felhasználó. Önmagában már ez is jelentős költségcsökkenést jelent a korábbi hívás vagy SMS alapú mobilfizetéshez képest, ugyanis az adatforgalom költsége azokhoz képest elhanyagolható, illetve a mobiltelefon előfizetésekhez manapság általában társuló adatforgalmi keretet észre nem vehető mértékben csökkenti. Másrészt ezen szolgáltatók jellemzően a korábbinál alacsonyabb kényelmi díjakat számítanak fel, az egyik viszonteladó például a korábban általánosan elterjedt 75 forint helyett mindössze 50 forintos kényelmi díjat számol fel. Összességében ezért elmondható, hogy a nemzeti mobilfizetési rendszerben már most is elérhetőek olyan megoldások, amelyek a korábbihoz képest kedvezőbb feltételek mellett, alacsonyabb kényelmi díjjal és minimális kommunikációs költséggel teszik lehetővé a mobilparkolást. A nemzeti mobilfizetési rendszerhez csatlakozott viszonteladókról itt tájékozódhat: https://www.nemzetimobilfizetes.hu/articles/view/parkolas

Üdvözlettel: NFM Infokommunikációért Felelős Államtitkárság

TANULSÁG

Miközben az ügylettel kapcsolatosan továbbra is vannak fenntartásaim, ismételten leszögezem, maga a válasz tulajdonképpen elfogadható. Kár, hogy nem az intézkedéssel egy időben, az akkori sajtótájékoztatókon és sajtóközleményekben hozták nyilvánosságra mindazt, ami a nekem küldött levélben is olvasható!

Ha az állam beleavatkozik a piaci folyamatokba – aminek létjogosultsága és mértéke a mindenkori politikai filozófiai, vagy kormányzati gazdaságstratégiai kérdés – az állam tisztességes hivatalnokainak és minisztereinek (vagyis a kifejezés eredeti jelentése szerint: szolgálóinak, segédeinek) mindenekelőtt azt kell mérlegelniük, s azt a kérdést kell megválaszolniuk, hogy az adott intézkedés hogyan érinti az államot fenntartó polgárokat. Ennek megfelelően elsősorban őket kell felvilágosítani arról, miként alkalmazkodhatnak az új helyzethez. Valahogy úgy, ahogyan ezt a kezdeményezésemre, s utólag, nekem megtették!

Ha csak arról zengedeznek hangzatos mondatokban – amint ez a mostani mobilparkolási átállással összefüggésben eredetileg történt –, hogy minden szép és minden jó lesz, és minden a mi érdekünket szolgálja, az nem több közönséges propagandánál. Az állam polgárai viszont – mióta világ a világ – a polgárok iránt felelős, a polgárokat szolgáló államban érdekeltek. Nincs ez másként 2014 Magyarországán sem. Talán érdemes lenne végre komolyan venni ezt! Valahogy úgy, ahogyan a nekem küldött válaszukban tették, amit azért is tettem közzé, mert biztos vagyok abban, hogy velem együtt sokak érdeklődésére tarthatnak számot a benne foglaltak.

#