BEKIÁLTÁS: Az agyelszívás furkósbotja

Ahonnan tömegek vándorolnak ki, a további leépülés törvényszerű.

elvandorlasorvosok2020.jpg

Egy furkósbot képe járja be a Facebookot. A Magyarországon ismét aktívvá vált Szabad Európa tette közzé a grafikont. A 2000–2019 között külföldön dolgozó magyar orvosok számának alakulását mutatja. Egyúttal most már talán mindenki számára világossá teszi, mi is volt az egyik értelme a rendszerváltozásnak, majd a 2004-es EU-csatlakozásnak.

Némi szükségszerű előkészítés után, idővel jelentősen megnőtt a Nyugatra (is) szerződött orvosok száma. A kiáramlás a gazdasági világválság kezdetétől rohamosan nőtt, majd 2016-ban érte el csúcspontját. Talán azért, mert akkorra mindenki számára világossá vált, hogy az Orbán-kormány újabb- és újabb összegeket von ki az egészségügyi ellátásból, ráadásul fenntartja a rendszer kaotikus voltát.

Nyilvánvaló, hogy más szakmák kivándorlás-képe is ehhez hasonló lenne.

Azzal a különbséggel, hogy az orvosoktól, az egészségügyi dolgozóktól eltérően, sok foglalkozási ágban előbb másfél milliónyi embert munkanélkülivé kellett tenni. Sokak esetében a megélhetést sem fedező, másoknál a (mesterségesen) felturbózott fogyasztás költségeivel lépést nem tartó bérezési viszonyok alakítása szintén beletartozott a nyomásgyakorlás eszköztárába. Ám akármi vette is rá az egyéneket arra, hogy kezükbe vegyék a vándorbotot, a folyamat egésze agyelszívás. Ez a gyarmatosítás egyik formájaként furkósbot erejű csapást mért az elmúlt évtizedekben a centrumországokhoz képest fél-periférián lévő társadalmakra, így a magyarra. Mindenekelőtt azon keresztül, hogy

a külföldön dolgozók felnevelésének családi és társadalmi költségei Nyugaton hasznosulnak.

Elsősorban a fél-periférián kialakított kényszerpályákkal vándorlásra késztették és késztetik a legképzettebbeket, a legvállalkozóbbakat. A másodlagos következmény: az elhagyott országban konzerválódnak az egyébként meghaladni vágyott állapotok. Egyszerűen azért, mert a gyerekek felnevelésének, oktatásának, egészségmegőrzésének, gyógyításának, a családok támogatásának, a különféle állami szolgáltatásoknak a társadalmi ráfordításai, nem utolsó sorban a családok erőfeszítései nem a szülőföldön hasznosulnak. Közgazdászi nyelvezettel: a befektetések nem itt térülnek meg, a felnőtté vált kivándorlók munkájának értéktöbblete nem a hátrahagyott közösséget gyarapítja. És persze – a folyamatnak mindenkit érintő lelki terhei és bizonyára még sok más mellett – van egy harmadlagos következmény is.

A kiürülő, elöregedő lakosságú országokban a felnevelő szülők közül egyre többen magukra maradnak, s idős korban nem csak családi törődésben nem részesülnek, de állami forrás is egyre kevesebb jut ellátásukra.

Nem kárhoztatás akar ez lenni, nem a kivándorlók lelkiismeretének piszkálása. Annál kevésbé, mert családom tagjai közül többen érintettek. De tudatosítanunk kell, hogy legalább tisztán lássuk, miért képtelenség ötről a hatra jutni a fél-periférián! És értenünk, hogy mindez nem az egyének jó vagy rosszindulatán múlik, hanem évezredes–évszázados történelmi–gazdasági–kulturális fejlemények alakítják.

Ne feledjük, a magyar arisztokraták is először Bécsben építettek palotát, ott folytattak fényűző életet, aminek fedezetét az itteni jobbágyok által megtermelt javak adták. Ám előkelőink magatartása sem feltétlenül a hitványságban gyökerezett, hanem a jórészt az érdekeken keresztül ható, a fejlettebb világ – s persze a feudális udvari szokások – által diktált kényszereknek engedelmeskedtek. Mert, ha nem így tettek volna, azt kockáztatják, hogy elvesztik azt is, amit addig megszereztek, illetve ott inkább megtalálták azokat a feltételeket, melyek között jobbak voltak kilátásaik az érvényesüléshez.

Persze, az eleve kedvező viszonyok ettől még kedvezőbbé váltak az akkori és válnak a mai Nyugaton.

Ahol ugyanis több tudás és pénz halmozódik fel, ott erősebb az arra való késztetés és annak a követelése, hogy a szellemi és anyagi erőforrásokat hatékonyan lehessen felhasználni. Végső soron könnyebb lesz az élet, civilizáltabb, kulturáltabb a világ. Ott viszont, ahol mindent szűken mérnek, ráadásul a (fél)gyarmati állapotból következő forráselvonás következtében mindig szűkebben és szűkebben, képtelenség megfelelni a kihívásoknak. Már csak azért is, mert a társadalom érdekérvényesítésre alkalmas, dinamikus rétege kivándorol. Ezért a fél-periféria további viszonylagos leépülése szinte törvényszerű. Amiként Magyarországon is történik, ahol egész történelmünk alatt az átlagos életszínvonal a Kádár-rendszerben, a hetvenes évek második felében állt a legközelebb az akkori nyugatihoz. Azóta viszont folyamatosan nyílik az olló, a társadalom egésze pedig a rendszerváltozás óta mind messzebbre kerül a Lajtán túliak életminőségétől.#

UTÓIRAT: Eredetileg másnapra akartam hagyni a helyzet kezelésének egyik lehetséges módjával foglalkozó eszmefuttatást, amiben kitértem volna a főleg Erdélyből korábban áttelepült szakemberekre. Ám Böröcz József, az amerikai Rutgers University professzora a fenti cikkem Facebook-ajánlójához fűzött hozzászólásában – a történelmi okokból külhonivá vált magyarok ügyét ugyan nem érintve – megelőzött. Ezt írta: 

A világ egyébként kb. így működik – azzal a kis megszorítással, hogy a hozzánk hasonló, nem túl nagy, nem túl gazdag, nem túl szegény – félperifériás – országok nemcsak exportálnak, de importálnak is munkaerőt, így pl. egészségügyi munkaerőt is. De mi nem engedünk be küffödieket, kézzel-lábbal ellenkezünk – mert 1.) mi abban a kollektív elmebajban szenvedünk, hogy fehérek vagyunk, és az jó, más meg rossz (szegénykéim), illetve 2.) egyedül vagyunk, a mi gondjaink oly nagyok, oly sajgók, hogy nincs rájuk megoldás, nincs, nincs, nincs, az egyetlen, amit tehetünk, hogy siránkozunk. Önsajnálatban nyomuló siratóország. Egyébként kb. csak a volt-Szovjetunióból – mit a volt-Szu-ból? Grúziából vagy Örményországból – simán megoldhatnánk az egészségügyi rendszer elnéptelenedésének problémáját (ld.: pl. a lengyelországi szupersikert ukrán vendégmunkaerővel), most a Globális Délről nem is beszélve, de . . . ld.: 1.) és 2.) fent. Úgyhogy, a poszt vsz. igaz, de csak félig. Mert a másik fele, hogy ilyen ostoba, önsorsrontó mentalitású kultúra kevés van. Miért? Mert az „elit” óriási része műveletlen, és sem erkölcsi, sem pedig politikai érzéke nincs. Bocs. És ebbe halnak bele az emberek 5-10 évvel korábban, mint amennyit „amúgy” a sors adott volna nékik.