1168. BEKIÁLTÁS: Az ukrajnai emberkísérlet

A nyugati erők oldalán tapasztalható kapkodás, érdekellentétek miatt is tízezrek fizetnek az életükkel.

ukrajnailoveszarokban_foto_scott_peterson-getty_images_hungary.jpg

Egyáltalán nem váltak be azok a taktikák, amelyeket a Nyugaton kiképzett ukrán egységek alkalmaztak Ukrajna jelenleg zajló offenzívájában – adta hírül az Index a The New York Times alapján, augusztus 3-án. Emiatt

az ukrán parancsnokok úgy döntöttek, sutba vágják a nyugati taktikákat, és visszatérnek az általuk ismert harcmodorhoz. 

Megjegyzem: ez, értelemszerűen, a szovjet katonai akadémiákon általuk tanultak felelevenítését jelenti. Mintha működésképtelen lenne az a nyugati parancsnoklási rendszer, amelyben nyilvánvalóan a washingtoni Pentagon a koncertmester, a britek pedig másodhegedűsként szólnak bele a hadműveletek tervezésébe, a szűken rendelkezésre álló hadianyagnak a politikai és üzleti érdekek által is alakító adagolásába.

Eközben a NATO hetente ülésező Katonai Bizottságában is akadékoskodnak a tagállami kormányok érdekeinek képviseletével megbízott, leginkább háromcsillagos tábornokok. Hogy az Európai Unió égisze alatt folyó, pártpolitikai és üzleti érdekektől átszőtt magánjátszmákról ne is beszéljünk…

Michael Kofman, a Carnegie Endowment for International Peace szakértője, aki nemrég tért vissza a frontról elmondta a New York-i lapnak: 

„Vélhetően téves volt a feltételezés, hogy az ukrán egységek néhány hónapnyi kiképzés után képesek lesznek ahhoz hasonlóan harcolni, ahogy az amerikai csapatok teszik, és sikeres támadásokat indítani a jól előkészített orosz védelemmel szemben.”

CSUPÁN NÉHÁNY KÉRDÉS MINDEHHEZ:

♦ Mikor harcoltak utoljára sikeresen egy összfegyvernemi háborúban az amerikai csapatok, amelyek tapasztalatai erre a helyzetre alkalmazhatók lennének?

♦ Mennyit érnek azok a NATO-vezérkarok, amelyek úgy gondolják, hogy néhány hetes harcászati kiképzéssel katonát lehet faragni emberekből, akiket nem kovácsolnak hadra fogható alegységekké tapasztalt tiszthelyettesek, illetve ezeket nem rendezik harcképes egységekké egy frontszakasz minden elemével számolni képes tisztek és főtisztek?

♦ Nem kellene szembenézni azzal, hogy megfelelő-e az a támogatás, amit a fronton harcolók kap(hat)nak a komplex gondolkodást érzékelhetően nélkülöző vezérkar(ok)tól, továbbá a háború érdekében a hátország anyagi, szellemi és eszmei erőforrásait biztosítani képes kormány(ok)tól, nem utolsó sorban a lakosság nagy részétől?

♦ Hány tízezer ukrajnai fegyveres és civil életébe került eddig az egymás ellen is ügyködő, különféle hatalmi centrumoknak csak ez a legutóbbi emberkísérlete, aminek egyik célja a régi harceszközök nyugati országoktól, azok kultúrtájaitól távoli, roppant környezeti pusztítással járó megsemmisítése, az újak kipróbálása anélkül, hogy NATO-katonát kellene áldozni érte?

♦ Nincs-e olyan benyomása az olvasónak, hogy Washington végzetes hibát követett el, amikor 2013–2015 között hibrid háborút indított Moszkva ellen, s ennek részeként félresöpörte a német és francia kormány által tető alá hozott három béketervet, ezzel párhuzamosan Oroszországra gazdasági szankciók tömegét rótta ki a propaganda-eszköztár minden elemének bevetése mellett, s mindehhez Ukrajnában elhelyezett  fegyverek tömegével provokálta az orosz vezetést? 

EGYELŐRE, LEGYEN ELÉG ENNYI GONDOLATÉBRESZTŐNEK azok számára, akik nálunk, már csak életkoruknál fogva is, még egy átfogó nemzetközi hadgyakorlat keretében sem érzékelhették a hadvezetés roppant komplexitását, vagy akik Nyugaton azt gondolták, hogy a gerillákkal vívott szórványos harcokban szerzett tapasztalatok alapján léphetnek fel egy olyan hadsereggel és az általuk egy szűk érdekkör beszámolói alapján, alig ismert társadalommal szemben, mint az oroszországi. Viszont e tudás hiányában, politikusként vakmerően hoznak, illetve szakértenek, kommentálnak olyan döntéseket, amelyek következtében százezrek pusztulnak el, városok, falvak válnak romhalmazzá.#

CÍMKÉP: Ukrán katonák lövészárokban gyakorlatoznak – Érthetetlen, miért nem számoltak azzal az amerikai és a brit kiképzők, hogy csupán néhány hetes harcászati gyakorlat után csupán ágyútöltelékek lesznek, de nem válnak eredményes harcra fogható katonákká az emberek (Fotó: Scott Peterson / Getty Images Hungary - Index)