866.BEKIÁLTÁS: Információszabadságot!

Minden legyen olvasható hallgatható, látható, ami létezik!

mediaosszes.png

Mitől hiteles a média? A tévedés kockázatával: természetesen, minden a tartalomtól függ. Attól, hogy az egyes médiumok

1.) lehetőleg több szempontból világítsák meg a témát,

2.) ha erre nincs módjuk, ne akarják azt a látszatot kelteni, hogy az a teljes igazság, amit ők közvetítenek,

3.) folyamatosan tegyék nyilvánvalóvá, hogy milyen értékrend alapján válogatják a híreket, a megszólaltatottakat, s nem hazudják azt, hogy ők objektívek, ami egyébként információelméleti és szociálpszichológiai okokból is képtelenség!

Egyébként a média egészének hitelességét a médiatér sokszínűsége garantálja. Az, hogy sokféle érdek jegyében készülő újságokhoz, rádiókhoz, televíziókhoz, internetes tartalmakhoz férhet hozzá a közönség. A hitelesség fogalma tehát a közönség választási lehetőségében értelmezendő, abban születik meg, nem egy médiumra, hanem az egész médiarendszerre vonatkoztatva. Ezért minden legyen olvasható hallgatható, látható, ami létezik! Az egyes emberek, illetve emberi közösségek elleni uszítás kivételével

AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS SZABADSÁGÁT KELL KÖVETELNÜNK!

Ez ellen folyamatos a támadás, hiszen a hatalomnak a társadalomra rátelepedett, attól elidegenedett képviselői mindig is tudták, hogy a mások feletti uralom legfőbb eszköze az információmonopólium. Ezzel immár a világhálót működtető globális cégek is kezdenek visszaélni, mert az ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen hatalom természete ilyen. Nem az egyes emberek jó vagy rossz szándékától függ a működése, hanem a normatív feltételektől. Azok pedig a társadalmi-gazdasági rendszer uralkodó erőitől. A kapitalizmusban értelemszerűen a tőketulajdonosoktól.

Ennek megfelelően a hagyományos és újabb médiumok feletti uralomra törekvés a Nyugat, benne az Európai Unió valamennyi országát jellemzi. Egészen döbbenetes, ahogyan például a nyugati televíziók nem adják le az ottani tüntetések szétveréséről készült legbrutálisabb képeket, amelyek egyébként fellelhetők az interneten. Eközben más országok hasonló eseményeivel kapcsolatban ezzel ellentétes gyakorlatot követnek, még a visszafogott rendőri intézkedéseket is felfokozott módon tárgyalják.

Hihetetlen, hogy milyen módon hallgatják el a nyugati politikusok érvei ellen a keletiek, a déliek által felhozott állításokat fontos nemzetközi kérdésekben is a tudatosan felvállalt kettős mérce alkalmazása jegyében. Többek között a minap írtam erről „A szegénynek nem jár vakcina” című cikkemben. Egyes helyeken – például a Baltikumban és Magyarországon –, a hatalomnak nem tetsző médiumok adminisztratív eszközökkel, jogszabályokkal való, gyakorlatilag leplezetlen elhallgattatása a rendszer szerves részévé vált. Az agyunk ellen indult minden eddiginél alattomosabb támadás. Mindenki magára vessen, ha nem akarja érteni ezt!#