Ti vagytok az ellenség!

A többségnek nem tetszik, ahogyan az Orbán-kormány a menekültek ügyét kezeli, mégis a hazaárulózók hangját hallani.

menekultekmacedonia2015-08.jpgHa az emigránsokkal kapcsolatos, eddigi nyolc posztomhoz érkezett szavazatokat tekintem, talán okkal juthatok arra a következtetésre, hogy a kormány intézkedései mögötti indítékokat bíráló nézeteimmel átlagosan az olvasók 70 százaléka ért egyet. Valamivel több, mint 25 százalék utasítja el a cikkeimben megfogalmazott megállapításokat, amelyek lényege:

1. A kormány nem az Európai Unió kapuján dörömbölt elejétől fogva azért, hogy közös erőfeszítéssel vegyük fel a küzdelmet a menekültáradattal.

2. A kormányfő idehaza uszító levél- és plakátkampánnyal szított gyűlöletet. A legalantasabb ösztönökre apellált annak érdekében, hogy ezt az ügyet is felhasználja az ország lakosságának megosztására, hogy ezzel saját hatalmának megerősítését érje el.

3. A kormányfő és embereinek megszólalásaiból teljességgel hiányzik az empátia, a humanizmus.

4. A kormány terrorveszéllyel riogatott és riogat, viszont eddig nem hozta nyilvánosságra, hogy a külföldi biztonsági szolgálatokkal együttműködve intézkedett-e az esetleges ügynökök kiszűrésére; kezdeményezett-e nemzetközi lépéseket az embercsempész bandák felszámolására.

5. A kormányzati bejelentéseket esetlegesség, pontatlanság, sőt hazudozás kíséri. Az intézkedések nincsenek összehangolva más területek lehetőségeivel: rendőrség létszámkorlátai, a féléves különéléssel járó összes nehézség enyhítése, az átvezénylések hatása más országrészek közbiztonságára, szállítási és elhelyezési kapacitások figyelembe vétele, magyarországi börtönviszonyok figyelmen kívül hagyása stb.

Veszélyben a társadalom morális értékrendje

Az emigránsokkal kapcsolatos cikkeim fogadtatását jelző főbb adatokat a poszt végén található táblázat tartalmazza. Persze a hivatásos társadalomkutató azt mondaná ezekre: a minta nem reprezentatív. A szavazásban résztvevők összetételében nem tükröződik az ország lakosságának szociológiai – nem, lakóhely, életkor, foglalkozási csoport stb. – megoszlása. Természetesen én sem állítom, hogy a táblázatból kiolvasható arányokban a vélemények országos megoszlása tükröződne. Azt azért megkockáztatom, hogy bizonyos trendekre következtetni lehet belőlük.

Azt a véleményemet erősítik, hogy épp a menekültkérdéshez való kormányzati hozzáállás tükrében ébred rá lassan, és legalább részben, az ország kétharmada, milyen közelmúltbeli és jelenlegi politikai hatalmi játszmák szenvedő alanya. A menekültekkel kapcsolatos, kapkodó intézkedéssorozat miatt ismerik fel sokan, hogy országunk elszigetelődik a nemzetközi közösségtől, miközben egyre nyilvánvalóbb, hogy a félgyarmati-gyarmati helyzetben, számottevő saját véderő nélkül, még korlátozott cselekvésre is alig képes. Ugyanakkor ezeket a felismeréseket hátráltatja, de mind kevésbé fedezheti el a kormányfő szabadságharcos retorikája.

Az emberekben az is tudatosul lassan, hogy a Fidesz-tábor hatalmi érdekeit szolgáló gyűlöletkeltésből eredő feszültségek minden területen, a legkisebb közösségek tagjai között is mérgezik a légkört. Sok egyéb mellett mind nyilvánvalóbbá válik, hogy hosszabb távon a kormány más – az oktatást, az egészségügyet, vagy éppen a termőföldet érintő, az Európai Uniós források egy tekintélyes hányadát önkényesen elosztó stb. – intézkedései is veszélyeket rejthetnek magukban. Mindenekelőtt azt, hogy aláássák a társadalom morális értékrendjét, betegítik annak immunrendszerét.

Utolsó erőforrásait éli fel az ország

Amint egyre többektől hallom: a mostani politika következményeként talán az utolsó fizikai és szellemi erőforrásait éli fel az ország. Mert ugyan minek, ha nem ennek a jele a nyugati irányba tőlünk is megindult kivándorlás, amelynek részeként több százezer, ereje teljében lévő hazánkfia keresi boldogulását külhonban. Ennek újabb formája, hogy mind több szülő próbálja külföldön iskoláztatni a gyerekét. Többekben kezd felébredni az a gyanú is, hogy a határon épülő műszaki zárak nem csupán a külföldről érkező menekültek útját zárják el, hanem előbb-utóbb, egyfajta újabb vasfüggönyként, a magyar állampolgárok mozgásának korlátozásában szintén szerepet kaphatnak a kerítések, a pengeakadályok.

Az ilyen és hasonló veszélyeket érzékelő, a véleményét legföljebb az enyéimhez hasonló posztokhoz való szavazással kifejező, csendes többség mellett a maradék harmadnyi réteg nagyobb harmada, vagyis az összlakosság úgy húsz százaléka vakon és süketen hisz mindenben, ami Orbán Viktorhoz, vagy a Fideszhez köthető. Annyira vakon, hogy azt sem látja, micsoda hatalmi harc dúl jó ideje a kormányzó párt olyan prominensei között mint Lázár János miniszter, Rogán Antal frakcióvezető, Tarlós István budapesti főpolgármester és mások. Annyira süketen, hogy azt sem hallja meg, amikor a párt második embere, Kövér László azt mondja: „Engem nem érdekel a Fidesz. Engem végképp nem érdekel a Fidesz. Engem a saját gyerekeim sorsa érdekel”.

Lehet persze, hogy Kövér azt akarta hangsúlyozni: ő a Fidesz érdeke elé helyezi az országét. De megette az ördög, ha minden állítás mögé egy magyarázó mondatot kell állítani. Régen rossz már, ha a törvényhozás vezetője fogalmaz ilyen félreérthetően, és akár a híveket is hátratántorító módon. Ebben persze az az igazán nagy baj, hogy a félreértelmezhető kijelentések összeadódhatnak, s ily módon ezeknek is részük lehet abban, hogy egyszer majd az addig kritikátlanul hívő fideszesek is a szélsőségesen elvakult, úgy tízszázaléknyi radikális hőbörgő uszályában találhatja magát.

Szaporodnak a kisnyilasok

A radikálisok nézeteiről a Bekiáltás.blog.hu-n megjelenő cikkeimhez fűzött hozzászólásokból is képet kaphatok. De még inkább az olykor a posztjaim egy-egy kiragadott részét közlő Mandiner.hu-n megjelenő hozzászólásokból. Ezek mutatják meg a magyar társadalmat alulról fenyegető veszélynek egy már jó ideje látható, mégis alig figyelembe vett oldalát.

Egyikük például a Mein Kampf szövegére nyilván tudatosan utalva, így adott hangot az írásomban kifogásolt, a menekültek ellen felvonultatandó, úgymond határvadászokkal kapcsolatos megjegyzésemre: „A határvadászok a régi csendőrség fegyelmével biztosítják a magyarok életterét”. Egy másik jeles gondolkodó, több másikkal együtt, azt sérelmezte, hogy a történelmi előzmények ismertetése nélkül eufemizmusnak minősítettem a határvadász kifejezést, mondván: nem határ-, hanem embervadászatról van itt szó”. Erre reagált így egy kisnyilas:Tartok tőle nem, pedig ideje volna már elkezdeni. Mert máskülönben egyre többen jönnek, és csak kinevetik az európai hókuszpókuszolást”.

Az erőszak egyik megszállottjai szerint „Legegyszerűbb lenne újra létrehozni a csendőrséget”. Egy másik azt ajánlja: „Határőrség kell ide, és az elfogottakat közvetlenül a határon őrizni, ahonnan csak visszafelé mehetnek, ha megéheznek, mert ellátást, azt nem kapnak. Ezzel meg is lesz a propaganda az utánuk jövőknek – majd egymást beszélik le a magyar útról”.

Aztán olyan is van, akinek szeme előtt mintha az egykori vörös és fehér különítményesek, vagy a később randalírozó rongyos gárdák, esetleg a mai délkelet-ukrajnai hadszíntéren erőszakoskodó banderista nácgárdák példái lebegnek. Bár az illető svájci hivatkozás mögé rejti a szándékát, de már a harmadik mondatában lelepleződik: „A svájci határok mentén a lakosság fel van fegyverezve. Ott ilyen egyszerű. Itt is fel kell fegyverezni a határmenti falvak férfi lakóit és megmondani, hogy a gyümölcs és kukoricatolvajokat nyugodtan le lehet lőni”. Igaz, a szövegben még szerepel a határmente, de a helyzetazonosságra hivatkozva a javaslattevő nyomán bárki könnyen eljuthat ahhoz a követeléshez, hogy az ország bármely részén a piti tolvajokra is civilekből verbuvált fegyveresek vadászhassanak életre-halálra. Szóval, jöjjön a lincselés!

Megint itt a hazaárulózás

Az erőszak prófétái csaknem korlátozás nélküli önbíráskodáshoz való jogot követelnek maguknak, bár mindennapi tapasztalataim és a cikkeimhez kapcsolódó szavazások eredményei azt mondatják velem: ezek törpe kisebbségben vannak. Csakhogy a hallgatag többséggel ellentétben nekik hangjuk is van. Meggondolatlan célozgatásaikkal, légből kapott hírek, féligazságok terjesztésével, még inkább hőbörgő kiabálásukkal, sőt követelőzésükkel egyre nagyobb nyomás alá helyezik a többséget.

Ennek részeként azon nyomban le is hazaárulózzák azokat, akik esetleg nem támogatnák őket vérmes reményeik megvalósításában: „Az átlagemberek 95%-a már most könyörög az aknazárért – írja egyikük, persze anélkül, hogy megmondaná, mire alapozza kijelentését. Hazaárulókat viszont mindig lehet találni... Egy másik ennél is továbbmegy: „A bevándorlásügy vízválasztó. Itt válik el tisztán a sz.. a májtól. Aki támadja a védekezést, vagy bevándorláspárti, az ellenség!”

Emberek! Ti, akik a cikkekhez kapcsolódó szavazással rendre elítélitek a hangulatkeltő kormányt és a bandita szerepre áhítozókat, s akik az ország szétesésétől, belső zavargásoktól, az önkény tobzódásától tartotok! Ne hagyjátok, hogy az általatok alkotott többséget ellenségnek kiáltsa ki a hangzatos szólamok mögé bújó, zavaros fejű kisebbség! Fordítsátok szembe velük saját mondataikat! Mondjátok a szemükbe kertelés nélkül: elsősorban ti vagytok a haza ellenségei!

Ti vagytok az ellenség! Ti, akik az elmúlt évszázad magyar kalandorainak állíttok szobrokat, avattok emléktáblákat, s akiknek jelképeit hordozzátok testeteken, ruházatotokon és zászlóitokon! Ti, akiknek lelke nem irtózik azok bűneit befogadni! Ti, akik ama bűnök jegyében akartok cselekedni első lépésben azzal, hogy ellenségként bélyegzitek meg, akik ellen akarnak állni az álhazafias szólamokkal hetvenkedő, a végén mindig országvesztővé váló kisebbség akaratának! Ti, akik aztán ártatlanokat fogtok üldözni, másokon élitek ki agresszív hajlamaitokat, pogromokat szerveztek, erőszaktevések és gyilkosságok részesei lesztek, néha csak azért, a szervkereskedők megbízását teljesítsétek. Úgy, ahogyan ez a múltban annyiszor megtörtént már, úgy, ahogyan most is zajlik a világ számtalan pontján! Kíméljétek meg magatoktól a hazánkat!#

Az emigránsokkal kapcsolatos cikkeim fogadtatását jelző néhány adat:

Poszt címe

Kattintásszám

Egyetért az 5-ös skálán
5-ös és4-es mértékben

Egyáltalán nem ért egyet

2015. 08. 19. Örömhír a bűnözőknek

2540

75,5%

23,4%

2015. 07. 26. Határra, magyar!

2461

61,9%

37,2%

2015. 07. 17. Üldözöttek országa, Magyarország

1403

67%

29%

2015. 06. 28. Hurrá! Alakul a végvár-Magyarország

3003

63,2%

29,5%

2015. 06. 12. Bevándorló-paradoxon

816

78,1%

18,3%

2015. 06. 10. Orbánról lehullott a köpönyeg

5129

82,2%

16,9%

2015. 06. 04. Barbárok a menekültekről

815

64,2%

25,4%

2015. 05. 19. Orbán mágus Strasbourgban

861

80,3%

11,5%